Антиінфляційна політика

40 грн.
Категорія: Економіка

Зміст

Вступ 2
1 Зміст та сутність поняття інфляція 4
2. Оцінка соціально-економічних наслідків інфляції в Україні 6
3. Аналіз інфляційних процесів за останні роки та антиінфляційна політика держави 10
Висновки 18
Список використаної літератури 20

Вступ
Актуальність теми. Важливим показником здорової економіки з інфляцією, яка характеризується загальним зростанням цін, збільшення грошових коштів та зниження їх купівельної спроможності. Інфляція виникає не спонтанно, а в результаті більш швидкого зростання випуску грошей порівняно з виробництвом товарів.
Боротьба з некерованою інфляцією є однією з головних проблем державного регулювання, оскільки на ній заснована соціально-економічна, фінансова і банківська політика. Для того, щоб приборкати інфляцію і знизити негативні наслідки уряду здійснює антиінфляційну політику.
Антиінфляційна політика – комплекс відповідних заходів державного регулювання економіки для боротьби з інфляцією. Здійснення цієї політики вимагає від уряду розробити програму по боротьбі з інфляцією, яка визначає мету, завдання і методи реалізації в залежності від стадії інфляційного процесу, інтенсивності та інших факторів. Це означає, що завдання боротьби з інфляцією або обмеження масштабів наслідків інфляції різні і вимагають різних методів.
Важливою частиною розробки антиінфляційної програми є встановлення кількісних показників, які визначають її кінцевий результат. До них відносяться індекси цін (інфляція, індекс споживчих цін, індекс оптових цін і т.д.), динаміка грошової маси, обсяг і динаміка державних витрат і так далі.
Режим такої політики антиінфляції визначається під впливом багатьох факторів, включаючи характер інфляції; макроекономічні умови; особливості теоретичної основи для економічного розвитку; політичні аспекти повинні бути визначені як об’єкт (сектори, сегменти населення), які несуть на собі основний тягар інфляційних витрат. Тому антиінфляційна політика застосовується в основному з факторами попиту і пропозиції, а також фактори, які регулюють середовище інфляції – грошово-кредитну сферу.

Мета роботи полягає в тому щоб у наявній літературі проаналізувати і визначити основні особливості регулювання боротьби з інфляцією в Україні.
Для досягнення цієї мети, поставлено ряд завдань, що вирішуються:
– визначити поняття інфляції як економічної категорії;
– описати причини і соціально-економічні наслідки інфляції;
– вивчити шляхи зміцнення контролю над антиінфляційною політикою в Україні;
– виявлення проблемних областей управління антиінфляційною політикою в Україні.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі аналізу різних джерел розглядаються проблеми антиінфляційної політики в Україні.
Об’єктом дослідження є регулювання антиінфляційної політики України.
Предметом дослідження виступає ефективність антиінфляційної політики в Україні.
Для написання роботи було використано навчальні посібники, періодичні видання та статистичні дані інтернет ресурсів.

Список використаної літератури
1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія / В. Д. Базилевич. – К.: Знання-Прес, 2010. – 719 с.
2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2012. – 743 с.
3. Бицюра Ю. Аналіз інфляції в Україні / Ю. Бицюра // Географія та основи економіки в школі. – 2014. – № 1. – C. 10–13
4. Економічна правда [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
5. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. №679XIV
6. Круш П. В., Клименко О. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 287 с.
7. Куковіца Л. Проблеми та шляхи подолання інфляційних процесів в Україні на початку третього тисячоліття [Електронний ресурс] / Л. Куковіца, В. Бондаренко. – Режим доступу:
8. Марцин В. С. Деякі підходи до регулювання інфляційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки / В. С. Марцин // Економіка розвитку № 1(65). – 2014. – С. 42–48.
9. Некрасова Л.А., Белицкая Е.Р Сучасний стан та особливості регулювання інфляції в Україні/ Л.А.Некрасова, Е.Р.Белицкая// Молодий вчений, № 5 (08) травень, 2014 р.
10. Николишин Ю. Аналіз інфляційних процесів у незалежній Україні / Ю.І. Николишин, О.В. Кашперська // Інноваційна економіка. – 2013.  №8. – С. 284–289.
11. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
12. Сменковський А. Інфляція та економічне зростання: статистичний вимір / А. Сменковський // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5–6. – C. 45–54.
13. Статистична інформація [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу:
14 Посібник ДКС України з ІСЦ [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу:
15. Фурдичко Л. О. Особливості інфляції: світовий та вітчизняний досвід оцінювання її оптимального рівня / Л. О. Фурдичко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 19.13. – С. 137–140.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Антиінфляційна політика
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь