Довідка Про сімейний стан переклад з німецької

—-

Державний затверджений перекладач

Переклад з української

Примітки перекладача виділені курсивом

 

 

Зображення герба України

Україна

 

—                                                                                          № —-

 

ДОВІДКА

Про сімейний стан

 

Ознайомившись з книгою реєстрації шлюбів РАГСу управління юстиції — району — області за період з — до — року було встановлено, що не було зареєстровано вступів у шлюб пані

яка народилася —- року в — області, громадянство України.

 

Книга реєстрації шлюбів була взята з архіву РАГСу за місцем проживання заявника.

 

Заявник —- разом з цим пояснила, що вона ніколи не була одружена. Для засвідчення цього вона власноруч розписалася перед керівником РАГСу. Це підтверджено її паспортними даними:

Серія – № –, виданий — відділенням УМВС

(примітка перекладача:  УМВС – управління міністерства внутрішніх справ)

України в Рівненській області — року

 

Вона була попереджена про відповідальність за можливе приховування обставин, що можуть перешкодити вступу до шлюбу, з боку заявника відповідно до дійсного українського законодавства.

 

Довідка дійсна протягом шести місяців з моменту видачі.

 

Підпис заявника:                              Підпис

Керівник РАГСу                               —

Гербова печатка

 

 

Точність та повнота перекладу підтверджується.

Переклад зроблений з фотокопії документа.

 

                    Печатка перекладача

Підпис перекладача