Відповідальність за порушення умов договору та внаслідок помилки у договорах

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ I. Суть і сутність цивільно-правової відповідальності………………6
1.1 Поняття цивільно-правової відповідальності у цивільному праві………6
1.2 Види цивільно-правової відповідальності………………………………10
Висновок до Розділу 1…………………………………………………………………..14
РОЗДІЛ II. Порушення умов договору та помилки у договорах…………….16
2.1 Відповідальність внаслідок порушення умов договору………………..16
2.2 Помилки у договорах: їх види та наслідки для сторін………………….25
Висновок до Розділу 2…………………………………………………………………..30
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….35

ВСТУП
Актуальність теми. Сторони, при укладенні певного виду договору повинні відчувати рух правових проблем, зокрема володіти і обробляти інформацію щодо наслідків порушення умов та можливості застосування відповідальності один до одного у разі порушення умов договору та допущення істотних помилок у договорах, так як все частіше і частіше має місце нехтування тими умовами, які є запорукою успіху в договірних відносинах та допущенні значних помилок, які через некомпетентність або неуважність сторін договору можуть проявитися у настанні негативних та неочікуваних наслідків для сторін договору. До того ж потрібно зважати на ту обставину, що помилки, яких допускаються сторони при укладенні договору згодом обертаються проти них самих, оскільки не завжди є достатньо підстав для застосування відповідальності за такі дії.
Ознайомлення з даними нормами законодавства дозволяє дивитися на закон не як на догму, а як на правило, яке можна змінити.
Мета роботи. Дослідити інститут відповідальності, а саме відповідальність за порушення умов договору та внаслідок помилок у договорах.
Завдання:
– з’ясувати суть поняття цивільно-правової відповідальності;
– дослідити та проаналізувати погляди сучасних цивілістів щодо питання відповідальності в цивільному праві;
– охарактеризувати та проаналізувати види цивільно-правової відповідальності, з’ясувати випадки їх застосування;
– дослідити питання відповідальності за порушення умов договору, спираючись на судову практику;
– охарактеризувати види помилок, які найчастіше допускаються при укладення договорів та дослідити порядок застосування відповідальності за таких умов.
Об’єктом є суспільні відносини, врегульовані нормами цивільного права, що складаються у сфері порушення договірних умов та допущенні помилок при укладенні цивільно-правових договорів.
Предметом є нормативні акти, які регулюють договірні відносини, судова практика з питань порушення умов договору, допущення помилок у договорах, та застосування відповідальності до сторін за таких умов, погляди сучасних цивілістів на проблему відповідальності, порядок її застосування до сторін в результаті порушення умов договору та в результаті допущених ними помилок.
Методи роботи. За допомогою метафізичного методу ми узагальнили та проаналізували інститут цивільно-правової відповідальності в даній роботі. Порівняльно-правовий метод дозволив співставити поняття «санкція» та «відповідальність». Логіко-семантичний метод допоміг визначити поняття цивільно-правової відповідальності. Формально-догматичний метод сприяв описати та класифікувати види цивільно-правової відповідальності, види помилок у договорах. За допомогою методу індукції ми зробили висновки щодо кожного розділу. Завдяки такому методу, як синтез, ми дослідили об’єкт даної роботи у його цілісності та взаємозв’язку його частин.
Огляд використаної літератури. Для досягнення мети була залучена значна джерельна база.
Були використані монографічні дослідження Канзафарової Н. С «Гражданско-правовая ответственность (основные положения) », Тенькова С. О. «Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах». Також використовувались статті в періодичних виданнях «Юридична Україна», такі як «Відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору» Присяжнюк А., «До питання про правову природу істотних умов договору» Зозуляка І., тощо. Також опрацьовувались статті з газети «Юридична практика», такі як: «О долге, пене и инфляции » Власова А., «Захист інтересів сторони при укладанні договорів купівлі-продажу, поставки» Щедрова І., «Возмещение убытков по договору перевозки», тощо.
Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.
У вступі вказана актуальність теми, визначені мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, зроблено огляд використаної джерельної бази та описана структура роботи.
У першому розділі проводиться розкриття поняття цивільно-правової відповідальності та її видів.
У другому розділі аналізуються межі здійснення і зловживання правом, а також порядок відповідальності внаслідок порушення умов договору та внаслідок помилок у договорах.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Відповідальність за порушення умов договору та внаслідок помилки у договорах
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь