Управління державним боргом України

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ КРАЇНИ…………………………………………………………………………………………………….5
1.1. Державний борг в системі державних фінансів…………………………………….5
1.2. Види державного боргу та їх сутність………………………………………………..14
1.3. Особливості управління державним боргом……………………………………….20
РОЗДІЛ 2. МОНІТОРИНГ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ…………………….29
2.1. Стан та структура державного боргу України……………………………………..29
2.2. Управління державним боргом та його обслуговування………………………38
2.3. Оцінка нормативно-правового регулювання державного боргу та витрат з його обслуговування і погашення………………………………………………………………………43
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………………………….49
3.1. Зменшення боргового навантаження на економіку України шляхом оптимізації державного боргу………………………………………………………………………………49
3.2. Управління державним боргом в контексті економічної безпеки України……………………………………………………………………………………………………………….60
3.3. Шляхи вдосконалення законодавчого регулювання та контролю за державним боргом України………………………………………………………………………………….70
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………….75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………………80
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………………….83

ВСТУП
В умовах ринкових перетворень економіки України все більшого значення набуває така важлива складова державних фінансів як державний борг. Державний борг деформує економіку, гальмує розвиток реальних економічних процесів і в кінцевому рахунку не дозволяє ефективно розвиватися країні. Великий тягар лягає на державний бюджет. Він постійно знаходиться у кризі, яка чим раз більше поглиблюється. Великі розміри внутрішнього і зовнішнього боргу, а також зростання витрат по його обслуговуванню посилює як актуальність самої проблеми державного боргу, так і пошуку шляхів вдосконалення його управління.
Загалом державний борг характерний майже для всіх держав, навіть високорозвинутих. Різниця лише полягає в тому, що одні держави вміють ефективно управляти своїм державним боргом, а інші здійснюють нові запозичення з метою фінансування дефіциту бюджету і часткового погашення старих зобов’язань. Існує один негативний елемент економічної політики, який є спільним для всіх країн, що схильні мати проблеми з погашенням та обслуговуванням державного боргу. Це неспроможність контролювати дефіцит державного бюджету. Україна належить до такого типу, саме тому проблема державного боргу є досить актуальною для нас. Проблема полягає в тому, що фінансування дефіциту бюджету за рахунок зовнішніх запозичень призводить до постійного зростання державного боргу. В кінцевому випадку ці борги доведеться гасити за рахунок збільшення податків. Також важливою і актуальною проблемою є структури державного боргу за сферою розміщення позики, а особливо переважання зовнішніх боргів над внутрішніми, що призводить до відтоку капіталу за кордон.
В України державний борг все більше набуває характеру не лише фінансової, але і соціально-політичної проблеми, яка прямо пов’язана з проблемою економічної безпеки країни. Важливого значення набуває питання управління та обслуговування державного боргу в контексті тих економічних труднощів, які переживає Україна.
Усі ці обставини обумовлюють актуальність вибраної теми дипломної роботи.
Мета дослідження полягає у розробці практичних рекомендацій стосовно шляхів удосконалення управління державним боргом України на основі економічного аналізу його стану та витрат на обслуговування і погашення.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань:
1) визначити сутність державного боргу;
2) дослідити види державного боргу;
3) з’ясувати механізми управління державним боргом;
4) дослідити стан державного боргу України;
5) проаналізувати структуру боргу;
6) з’ясувати методи управління державним боргом України;
7) оцінити стан обслуговування державного боргу України;
8) з’ясувати недоліки законодавчої бази;
9) дослідити механізми зменшення боргового навантаження на економіку України;
10) розробити певні рекомендації щодо вдосконалення управління боргом України;
11) розглянути шляхи вдосконалення законодавчого регулювання та контролю за державним боргом України.
Об’єктом дослідження є державний борг України, а предметом дослідження є система управління державним боргом, зокрема сукупність елементів, що забезпечують його обслуговування та погашення.
При написанні дипломної роботи використовувались певні методи дослідження для досягнення поставленої мети. Так за допомогою аналітико-групувального методу було згруповано державний борг за джерелами утворення на зовнішній і внутрішній, та за типом боргового зобов’язання. Використовувались економіко-статистичні методи, зокрема групувальним методом були згруповані в таблиці дані про стан, структуру, обслуговування та погашення державного боргу за період 2002-2008 років. Використовуючи метод зіставлення даних, ми аналізували темпи росту показників. Графічним методом зображено різного роду дані, які сприяють кращому візуальному засвоєнню матеріалу, який поданий в таблицях. Також використовувався метод коефіцієнтів для розрахунку граничних показників боргу.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Управління державним боргом України
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь