Стимулювання збуту як допоміжний елемент рекламної кампанії

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Поняття та особливості рекламної діяльності підприємства 5
1.2. Нормативно-правові основи рекламної діяльності в Україні 11
1.3. Рекламна кампанія як складова рекламної діяльності
підприємства 15
РОЗДІЛ 2. РОЛЬ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ В РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА 18
2.1. Поняття стимулювання збуту 18
2.2. Стимулювання збуту: типологія та основні стратегії 20
2.3. Особливості стимулювання збуту продукції на різних етапах життєвого циклу товарів. 27
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

ВСТУП

Аналізуючи діяльність будь-якого підприємства або організації, спрямовану на отримання прибутку, важливо не оминути питання реклами та планування рекламних кампанії. Адже, кожне підприємство здійснює рекламну діяльність, розробляючи та розміщуючи рекламу у різноманітних засобах масової інформації. Ринок реклами сьогодні характеризується насиченістю та різноманіттям реклами, що призводить до дезорієнтації споживача. З метою привернути увагу споживача та завоювати його прихильність підприємства планують рекламну діяльність, визначаючи найкращі методи її створення та найкращі засоби її розміщення.
Актуальність дослідження. Планування рекламної діяльності передбачає формування рекламної стратегії, визначеного плану дій, згідно з яким підприємство проводить свою комунікативну політику на ринку. Український ринок молодий, оскільки почав формуватися із розпадом радянської планово-командної економіки, він характеризується непередбаченістю тенденцій та появою нових суб’єктів ринкової активності, перенасиченням різноманітною рекламою, що призвело до виникнення потреби у чіткому планування рекламної діяльності.
Проблему планування та реалізації рекламної кампанії в діяльності комерційного підприємства досліджували такі вчені, як Васильєв Г.А., Гаркавенко С.С., Єрмаков В.В., Куценко В.М., Миронов Ю.Б., Мізюк Б.М., Примак О.Т., Стадник В.В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей планування та реалізації рекламної кампанії в діяльності комерційного підприємства. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття та особливості рекламної діяльності підприємства;
2. Проаналізувати нормативно-правові основи рекламної діяльності в Україні;
3. Дослідити рекламну кампанію як складову рекламної діяльності підприємства;
4. Визначити особливості стимулювання збуту;
5. Охарактеризувати стимулювання збуту продукції на різних етапах життєвого циклу товарів.
Об’єктом дослідження є стратегічне планування на підприємстві.
Предметом дослідження є специфіка формування стратегії реклами.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: описовий метод (для опису основних властивостей реклами), метод порівняння (під час порівняння різних видів реклами), метод спостереження (для виявлення основних особливостей рекламної кампанії), метод аналізу та синтезу (для виокремлення основних характеристик та особливостей процесу формування рекламної стратегії та подальшого їх впорядкування), метод класифікації (під час складання класифікації реклам, рекламних стратегій та рекламних кампаній), метод узагальнення (під час складання висновків).
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про планування та реалізації рекламної кампанії в діяльності комерційного підприємства. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Стимулювання збуту як допоміжний елемент рекламної кампанії
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь