Світовий ринок цукру та розміщення підприємств цукрової галузі

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЦУКРУ 6
1.1 Цукрова галузь в структурі промисловості країни 6
1.2. Фактори розміщення цукрової галузі 8
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ЦУКРУ ДО 2008 РОКУ 11
2.1 Аналіз світового виробництва цукру 11
2.2 Аналіз світової торгівлі цукром 14
2.3 Аналіз попиту та споживання цукру 17
2.4 Аналіз цін на цукор 19
РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ 21
3.1 Світові тенденції на ринку цукру та реформування галузі в ЄС 21
3.2. Особливості цукрової галузі в Україні 24
3.3. Перспективи та прогнози розвитку цукрової галузі 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
ДОДАТКИ 37

ВСТУП

Сільське господарство — одна з пріоритетних галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання мають свої особливості, де діють нові економічні закони, а дія притаманних всьому суспільному способу виробництва законів набуває специфічних форм.
Ці особливості значною мірою залежать від природних факторів. Для забезпечення життя більшості населення планети сільське господарство залишається найважливішою галуззю народного господарства. Так, на початку ХХІ ст. з 6 млрд. населення земної кулі у слаборозвинутих країнах світу голодує близько 1 млрд. чол. Проблема нормального забезпечення продуктами харчування гостро стоїть для сотень мільйонів населення в різних куточках нашої планети, в т.ч. в Україні. Сільське господарство є також важливою сировинною базою для харчової та легкої промисловості. Крім того, у цій галузі відбувається безпосередня взаємодія людини з природою, від якої значною мірою залежить здоров`я людини, її психологічний, нервовий, емоційний стан тощо.
Цукор є одним з основних масового споживання, тому стабільно діюча цукрова промисловість є фундаментом продовольчої безпеки кожної держави. Цукор виступає стратегічним продуктом у розвитку міжнародних економічних зв’язків і одним із важливих джерел надходження валюти. У зв’язку зі зростанням населення світу та його потреб, обмеженими природними ресурсами, питання забезпеченості продуктами харчування по праву починає ставати на перше місце, і вимагати належної уваги від суспільства.
Світовий ринок цукру характеризується нестабільністю та недостатньою урегульованістю. Кожного року виникають певні суперечності та кризові ситуації, пов’язані з надлишком пропозиції цукру та ефективною його реалізацією. В галузі не ведеться чіткої політики, щодо врегулювання як обсягів випуску так експорту та імпорту. Спостерігається гостра конкуренція між цукровою тростиною, що є більш економічно рентабельною, та цукровим буряком, які є основною сировиною для цукрового виробництва.
Аналіз практики регулювання ринку цукру провідними країнами світу свідчить, що всі держави світу нині здійснюють управління внутрішнім ринком із застосуванням системи економічних важелів (квоти, гарантована ціна як на цукор, так і сировину, субсидії). Зокрема, механізм регулювання ринку цукру країнами Європейського Союзу ґрунтується на чотирьох позиціях: підтримка ціни, виробничі квоти, податкові збори та регулювання імпорту цукрової тростини. Хоча наразі розглядаються суттєві зміни до економічного механізму регулювання ринку цукру в країнах ЄС, проте для України цей досвід є корисним, оскільки на момент його розробки і застосування країнам ЄС були властиві проблеми, характерні для нинішнього етапу розвитку вітчизняної галузі, й вони не були самозабезпеченими цукром. Вивчення складових елементів даного механізму та їх адаптація до вітчизняних умов дозволили б забезпечити стабільний розвиток бурякоцукрової галузі. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Проблему цукрової промисловості та світового ринку цукру досліджували такі вчені, як Шпичак О., Стасіневич С., Шмідт Т., Чернюк Л. Г., Клиновський Д. В., Сіваченко І.Ю., Уллєвич С. В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є цукрова галузь, включаючи цукробурякову та цукротростинну підгалузі.
Предметом дослідження є світовий та український ринок цукру, їх характерні особливості та тенденції розвитку.
Мета дослідження полягає в характеристиці світового ринку цукру. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати виробництво цукру як галузь агропромислового комплексу;
2. Визначити фактори, що впливають на розміщення цукрової галузі;
3. Проаналізувати особливості сучасного світового ринку цукру;
4. Дати характеристику світовому виробництву і розподілу цукру;
Підчас написання роботи були використані такі методи: статистичний (використовувались різні статистичні формули і показники, які наведенні у таблицях), аналітичний (застосовувавсь аналіз і порівняння основних економічних об’єктів, обсягів, видобуток, а також експорт та імпорт цукру на світовому ринку), і картографічний (використання для наочного зображення територій і для аналізу особливостей розміщення основних зон вирощування цукрових рослин та напрямки експорту цукру у світі).
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Світовий ринок цукру та розміщення підприємств цукрової галузі
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь