Поняття ВТО та механізм правового регулювання інтелектуальної власності згідно вимог правил ВТО

20 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

Зміст
Вступ…………………………………………………………………………………………………………
Розділ І Сутність інтелектуальної власності та її правове регулювання в Україні.
1.1 Поняття інтелектуальної власності в Україні і за кордоном.
1.2 Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні.

Розділ ІІ Поняття ВТО та механізм правового регулювання інтелектуальної власності згідно вимог правил ВТО.
2.1 Поняття ВТО.
2.2. Механізм правового регулювання інтелектуальної власності згідно вимог правил ВТО(угода TRIPS).

Розділ III Напрями і механізм адаптації законодавства України про інтелектуальну власність згідно вимог правил ВТО………..65

Висновок……………………………………………………………………………………………………70 Література………………………………………………………………………………………………….75

Актуальність теми. Від моменту проголошення незалежності України та початку створення бази національного законодавства по сьогоднішній день за пріоритетні основи були взяті правові норми, які є визнаними в усьому світі та містяться у міжнародних договорах. Це правило розповсюджується й на соціальні відносини у сфері інтелектуальної власності. Особливо гостро зазначене питання постало сьогодні, коли України стала членом ВТО. Однією з перепон вступу України до ВТО та ЄС була відсутність у національному законодавстві відповідних нормативних положень, закріплених в Угоді по торговельним аспектам права інтелектуальної власності (TRIPS). Будь-яка країна, яка висловлює намір щодо вступу у ВТО, повинна забезпечити реалізацію усіх положень Угоди TRIPS, і перш за все забезпечити на своїй території належний захист прав на об’єкти інтелектуальної власності, в тому числі й регламентацію адміністративних та судових процедур під час вирішення спорів, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Угода TRIPS в країнах ЄС є загально визнаною, міжнародно-правовим стандартом та розглядається як правовий документ, яким охоплюються питання, пов’язані з охороною прав практично на всі об’єкти інтелектуальної власності (авторські та суміжні права, права на винаходи, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, географічні зазначення, топографії інтегральних мікросхем, інформацію, яка не підлягає розголошенню та ін.), а також питання пов’язані із відповідальністю за зловживання правами при складання ліцензійних угод та захисту від недобросовісної конкуренції.
Мета і завдання дослідження. Метою цієї роботи є теоретичне дослідження усієї системи охорони авторського права і суміжних прав як на міжнародному, так і національному рівнях, а також відповідно до положень Угоди ТРІПС .
Для досягнення цієї мети були визначені наступні завдання:
– розглянути поняття інтелектуальної власності в Україні та за кордоном та її правове регулювання;
– дослідити поняття ВТО та механізм правового регулювання інтелектуальної власності згідно вимог правил ВТО.
– визначити напрями і механізм адаптації законодавства України про інтелектуальну власність згідно вимог правил ВТО.
Об’єктом дослідження є правові відносини, що виникають у сфері правової охорони та правового регулювання інтелектуальної власності, пріоритетами яких є забезпечення набуття і захисту прав інтелектуальної власності на рівні, що відповідає міжнародним нормам і стандартам та інтеграція до спільного торговельно-економічного простору України та ЄС.
Предметом дослідження є норми універсальних міжнародних договорів, угоди ТРІПС та національного законодавства, що стосуються інтелектуальної власності, та практика їх застосування.
Методи дослідження. Для досягнення наукової об’єктивності результатів роботи було використано комплекс методів дослідження, які застосовуються в сучасній юридичній науці. В роботі використані діалектичний, порівняльно-правовий, формально-юридичний, формально-логічний методи дослідження, а також метод системного аналізу.
Інформаційна база дослідження. Кількість наукових праць, що безпосередньо стосуються питання вдосконалення законодавства України до рівня основних універсальних міжнародних договорів про авторське право і суміжні права, є незначною. Передусім це обумовлюється новизною даної проблеми. Переважна більшість робіт в цьому напрямку зосереджена в наукових статтях або окремих розділах монографій (в цьому відношенні слід згадати роботи Г.О. Андрощука, С.О. Довгого, В.С. Дроб’язка, Р.В. Дроб’язка, Ю.М. Капіци, П.П. Крайнева, О.Д. Святоцького та інших). Зазначені роботи, як правило, вивчають лише окремі аспекти проблем або не містять їх ґрунтовного аналізу.
Структура роботи. У розділі 1 “Сутність інтелектуальної власності в Україні та за кордоном” досліджено умови та етапи формування сучасної концепції інтелектуальної власності, виявлено глобальні чинники інтернаціоналізації інтелектуальної власності та проаналізовано її роль у створенні конкурентних переваг на міжнародному ринку.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Поняття ВТО та механізм правового регулювання інтелектуальної власності згідно вимог правил ВТО
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь