Математичне моделювання та інформаційна підтримка в управлінні інвестиційними процесами

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ПЛАН

ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ…………………………………………………………………………………6
1.1 Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій……………….6
1.2 Сутність управління інвестиційною діяльністю…………………………13
1.3 Інвестиційні ризики та їх оцінка…………………………………………..18
1.4 Роль і місце програмних продуктів в оцінці ефективності інвестиційних проектів…………………………………………………………………………………..24
РОЗДІЛ 2 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ…………………………………31
2.1 Методи вибору та оптимізації інвестиційних рішень в економіці…31
2.1.1. Метод аналізу корисної вартості альтернатив…………31
2.1.2. Аналітичне визначення ієрархії цілей (АНР-метод)……….34
2.2 Методи вибору і оптимізації інвестиційних рішень у банківському бізнесі………………………………………………………………………………………40
2.2.1. Модель гнучкого планування інвестицій…………………….40
2.2.2. Статична модель синхронного інвестиційно-фінансового планування……………………………………………………………………………….43
2.3 Інформаційна підтримка прийняття оптимального інвестиційного рішення……………………………………………………………………………………46
РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ……58
3.1 Оцінка інвестиційних проектів на основі методів вибору та оптимізації інвестиційних рішень в економіці………………………………………………….58
3.2 Оцінка інвестиційних проектів у банківському бізнесі……………………..67
3.3. Дослідження інвестиційних проектів засобами обчислювальної техніки..75
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….81
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………85
ДОДАТКИ

ВСТУП

На початку 80-х років XX ст. почалося реформування країн Центральної і Східної Європи, що потребувало значних довгострокових вкладень капіталу. Відтоді у практику державної діяльності ввійшло поняття «інвестиції».
Розпочата в Україні економічна реформа потребує пожвавлення господарського життя з метою забезпечення економічного зростання держави. Досягти цього можна на основі фінансової стабілізації, структурної перебудови, приватизації, створення ринку капіталів. Особливо складною є проблема відродження фінансового ринку як саморегульованої системи переливання капіталів, системи довгострокових інвестицій.
У ринковій економіці інвестиції відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку національного виробництва. Завдяки їм здійснюється технічне переоснащення підприємств, поповнюються товарні запаси і вдосконалюється товар, здійснюються науково-дослідні роботи тощо. Саме поняття «інвестиції» є чи не найуживанішим поняттям в економічній літературі. Огляд періодичних видань, як зарубіжних, так і вітчизняних, свідчить про винятковий інтерес дослідників до цієї ключової економічної категорії. Але детальніший аналіз переконує нас у тому, що економічна наука на сьогодні не виробила універсального визначення категорії «інвестиції», яке відповідало б потребам як теорії, так і практики.
Починаючи з А. Маршалла, який приділив значну увагу інвестиціям у своїй знаменитій праці «Принципи економіки», вони стають предметом дослідження провідних економістів, Однією з найголовніших складових теорії Дж. Кейнса були інвестиції. Дж. Кейнс сформулював правило, яке зводиться до того, що «в будь-якому новому прирості сукупних доходів частка заощаджень зростає випереджальними темпами стосовно частки, яка споживається, а отже, забезпечується основа майбутніх інвестицій». Подальше вивчення інвестиційних процесів в економіці здійснювали Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, Р. Хоутрі, Дж. Гобсон, Е. Хансен, Р. Харрод та багато інших.
Огляд праць вітчизняних авторів дає підстави стверджувати, що у визначенні поняття «інвестиції» у них не менше трактувань, ніж у зарубіжних авторів. Однією з помилок у вітчизняній літературі є ідентифікація поняття «інвестиції» з поняттям «капіталовкладення». Інвестиції розглядалися як вкладення капіталів у відтворення основних засобів. При цьому капітальні вкладення аналізувалися і як економічна категорія, і як процес, пов’язаний з рухом грошових коштів.
Інвестування – складова розвитку економічних об’єктів, основний спосіб поліпшення матеріальних умов життя суспільства. Організація ефективного інвестування важлива як для інвестора, так і для суспільства в цілому. Добрі результати в роботі кожного конкретного інвестора, підприємства просувають економіку країни вперед і забезпечують зростання рівня життя населення. Не менш важливим процес інвестування є і для інвестора. Адже маючи вільні кошти він зацікавлений їх вкласти з найбільшою вигодою для себе та з найменшим ризиком їх втрати. Тому проблема вибору оптимального інвестиційного рішення на даний час є дуже актуальною.
Метою даної роботи є розвиток теоретичних засад щодо організації та методики аналізу інвестиційних проектів та обґрунтування рекомендацій, щодо прийняття оптимального інвестиційного рішення.
Для досягнення поставленої мети в роботі передбачено вирішити наступні завдання:
• з’ясувати економічну сутність інвестицій як об’єкта аналізу їх ефективності;
• визначити класифікацію інвестицій
• визначити сутність інвестиційної діяльності;
• дати визначення економічного ризику;
• встановити роль і місце програмних продуктів в оцінці ефективності інвестиційного проекту;
• охарактеризувати основні математичні методи оцінки ефективності інвестиційних процесів;
• Розглянути основні інформаційні системи для прийняття інвестиційних рішень;
• Оцінити ефективність інвестиційного проекту на конкретному прикладі.
Об’єктом дослідження є процес обґрунтування управлінських рішень щодо вибору інвестиційних проектів в умовах ринкових відносин.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних і прикладних аспектів організації і методики аналізу ефективності інвестицій.
У ході виконання дослідження будуть використані наступні методи:
• Графічний
• Табличний
• Математичний метод
У даній роботі були використані наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, підручники та Internet ресурси.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Математичне моделювання та інформаційна підтримка в управлінні інвестиційними процесами
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь