Сутність та причини банківської кризи в Україні

40 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ВСТУП
Протягом 1990-2008 років, за оцінками фахівців, у світі сталося більш ніж 20 крупних фінансових, валютно-фінансових і банківських криз, які тією чи іншою мірою були пов’язані з наслідками глобалізації фінансових ринків, лібералізацією потоків капіталу, нарощуванням ризиків фінансово-кредитної діяльності та проблемами забезпечення ліквідності установ фінансового сектора. Останньою та найглибшою за своїми масштабами й наслідками світовою кризою, що охопила різні напрями діяльності фінансових установ у багатьох країнах світу, є кредитна криза в США 2007 року. Відповідно до теорії великих економічних хвиль М. Леонтьєва, світова економіка нині перебуває в розбалансованому стані. Економічний розвиток США та Євросоюзу є нестійким, а Японії – навіть регресивним, тому у зв’язку з накопиченням фінансових дисбалансів, які час від часу вибухали потужними фінансовими кризами у 1990-х роках, виникла концепція фінансової стабільності.
Наслідки посилення глобалізаційних процесів на фінансовому ринку першими відчувають на собі фінансові посередники: банківські установи, страхові компанії. Спираючись на світовий досвід, зауважимо, що ці наслідки досить різноманітні. До числа позитивних можна віднести зростання обсягів залученого іноземного капіталу, що стимулюватиме розвиток економіки; як наслідок – часткове підвищення рівня конкуренції за рахунок збільшення представництва на ринку іноземних фінансових інститутів; прогнозоване зниження рівня ставок на позикові ресурси.
Наша країна стоїть перед серйозною проблемою прискорення структурних та інноваційних реформ у економіці. Процеси глобалізації світової економіки стали реалією сьогоднішнього дня, відсторонитися від них неможливо. На рубежі тисячоліть людство знову виявилося поділеним на якісно відмінні між собою цивілізаційні кластери, механізми, наслідки взаємодії між якими до кінця ще не усвідомлені.
У сучасному світі стабільність економічної системи — це насамперед стійкість фінансової системи і національної валюти. В ідеальних ринкових умовах перша складова перебуває в рівновазі, оскільки фінансові інституції та інвестори (вкладники) прагнуть досягти двох, здавалося б, протилежних цілей — отримати високий дохід і уникнути при цьому високого ризику. Якщо превалює бажання отримати високий дохід на шкоду грамотному управлінню ризиками, стабільність фінансової системи опиняється під загрозою. Саме таку ситуацію ми спостерігаємо сьогодні.
Саме тому на сучасному етапі становлення ринкового механізму надійність банківського сектора та його динамічний розвиток є важливою умовою стійкого економічного зростання. Однак під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища, у процесі функціонування комерційних банків виникають кризові явища, що можуть призвести до дестабіліза-ції стану як окремого банку так і банківської системи в цілому. У цихумовах підвищується теоретичний та практичний інтерес до розробки теоретичних засад та практичного інструментарію антикризового управління діяльністю комерційного банку, яке є необхідною передумовою протидії кризі та фінансового оздоровлення. Світова фінансова криза набула масштабного характеру і стала серйозним викликом для багатьох країн світу, в тому числі й для України. Незважаючи на те, що протягом останніх років в економіці України відбувалося накопичення низки ризиків, зумовлених передусім макроекономічними чинниками, вітчизняні суб’єкти господарювання виявилися не готовими до такого розгортання подій. Світова фінансова криза 2008 р. приголомшує своєю глибиною, масштабами розгортання, формами прояву, безпрецедентною динамікою. Вона охоплює і фінансову, й економічну сферу.
Слово криза стало одним із найбільш вживаних в Україні, адже всіх цікавить, скільки вона ще триватиме і що зміниться внаслідок кризи. Не меншу, а, може, й більшу цікавість викликають питання про те, що робити під час кризи і як пережити її з мінімальними втратами.
Отже, дослідження даної теми є актуальним для України, оскільки кризові явища як на світовому рівні, так і в Україні постійно поглиблюються.
Метою дослідження є розробка напрямків подолання кризи в банківській системі України на основі оцінки сучасного стану банківської кризи та вивченні теоретичних аспектів проблематики.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
1. розкрити сутність та основні причини кризи в банківській системі;
2. охарактеризувати соціально-економічні наслідки банківських криз;
3. проаналізувати основні причини кризи ліквідності та сучасний стан банкіської системи України;
4. оцінити ефективність антикризових заходів Національного Банку України;
5. здійснити аналіз світового досвіду подолання банківських крих;
6. розробити пропозиції щодо можливих напрямів подолання кризи в банківській системі України.
Об’єктом дослідження є банківська система України.
Предмет дослідження – кризові явища в банківській системі України.
В роботі використані такі методи дослідження:
– аналітичний;
– розрахунковий;
– економіко-статистичний;
– табличний;
– порівняльний;
– узагальнення.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Сутність та причини банківської кризи в Україні
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь