Соціально-психологічні чинники агресивності у підлітковому віці

58 грн.
Категорія: Психологія

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
1.1. Поняття агресії як стану прояву в підлітковому віці
1.2. Підлітковий вік з точки зору психологічного аналізу
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
2.1. Типологія агресивності у підлітків
2.2. Причини виникнення та розвитку агресивності дітей на різних стадіях підліткового віку
2.3. Емпіричне дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Питання виховання дітей існувало з тих пір, коли на світ народилося перше дитя. Батьки в тій чи іншій мірі передають своїм дітям власні поняття про життя, поведінку, погляди на різні речі. Проте не всім мамам і татам вдається правильно і ефективно виховувати своїх дочок та синів. Через це колишні діточки виростають і перетворюються під впливом оточуючого світу на хамів, агресорів, злочинців.
Актуальність дослідження. Питання агресії серед підлітків сьогодні являється надзвичайно актуальним. І для цього є кілька передумов. Перш за все, це не контрольованість батьками, які виховувалися вже на цілком доступному Інтернеті та на засадах бездіяльності більшості служб, що регулюють підвалини морального виховання поколінь. Другим фактором є сучасні події на сході України. Агресивність старшого населення легко передається молодшому, яке у всьому намагається бути схожим на своїх батьків чи старших братів-сестер. Взяти, наприклад, до уваги той факт, що в соціальних мережах, доступ до яких мають фактично всі школярі, неконтрольовано розповсюджуються фото наслідків військових подій, вбивств та насилля. Це все суттєво впливає на нестабільну психіку підлітків, що виливається в агресивну поведінку і дії в оточуючому суспільстві. Саме тому наше дослідження особливостей підліткової агресивності є дуже актуальним.
Проблему особливостей підліткової агресивності досліджували такі вчені, як Амбрамова А.Г., Козлов Н.І., Пауль Дж. М., Хазратова Н., Шестопалова Л.М. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є агресивність підлітків в сучасній Україні.
Предметом дослідження є фактори та чинники агресивності.
Мета дослідження полягає в характеристиці соціально-психологічних чинників агресивності у підлітковому віці. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Проаналізувати агресію як явище в підлітковому віці;
2. Охарактеризувати психологічні властивості і етапи розвиту підлітка;
3. Визначити соціально-психологічні чинники агресивності підлітків в Україні;
4. Провести дослідження з використанням методик…..
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Емпіричний: бесіда, спостереження, анкетування для практичної частини роботи.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про
Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, який нараховує 26 пунктів, та додатків.

Список використаних джерел та літератури

1. Алфимова М.В. Трубников В.И. Психогенетика агрессивности / М.В. Афимова // Вопросы психологии. – 2001. – №6. – С.112-121.
2. Амбрумова А.Г. Возрастные аспекты суицидального поведения / А.Г. Амбрумова // Сравнительно-возрастные исследования в суицидологии: Сб. научн. Тр. – М., 2001. – 314 с.
3. Амбрумова А.Г., Вроно Е.М., Комарова Л.Э.Суицидальное поведение в роду других девиаций подростков / А.Г. Амбрумова // Комплексные исследования в суицидологии: Сб. научн. Тр. – М., 1986. – 295 с.
4. Амбрумова А.Г., Вроно Е.М.. О некоторых особенностях суицидального поведения детей и подростков / А.Г. Амбрумова // Журнал невропатологии и психоатрии им. С.С.Корсакова. – Т.83. – Вып. 10. – 1999.
5. Бандура А. Уолтерс Р. Подростковая агрессия / под ред. А. Бандуры. – М., 2005. – 512 с.
6. Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия, контроль / под ред. Л. Берковиц. – М., 2001. – 512 с.
7. Бэрон Р. Ричардсон Д. Агрессия / под ред. Р. Бэрона. – СПб., 2007. – 336 с.
8. Вельдер Р. К вопросу о феномене подсознательной агрессивности / Р. Вельдер // Общественные науки и современность. – 2003. – №3. –С.183 –190.
9. Доній В.М. Життєві кризи особистості / під ред. В.М. Донія. – К., 2008. – 199 с.
10. Кернберг О.Ф. Агрессия при расстройствах личности / под ред. О.Ф. Кернберга. – М., 2008. – 368 с.
11. Ковалев П. Возрастно-половые особенности отражения в сознании структуры собственной агрессивности и агрессивного поведения / под ред. П. Ковалева. – СПб., 2006. –358 с.
12. Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям, или практическая психология на каждый день / под ред. Н.И. Козлова. – М.; Новая шк., АСТ-Пресс, 2006. – 320с.
13. Попик І. Проблеми взаємостосунків з протилежною статтю в студентські роки, або «криза злиття»// Особистісні кризи студентського віку: Зб. Наук.статей / під ред. Т.М.Титаренкою – Луцьк, 2011. –112 с.
14. Психология человеческой агрессивности / под ред. К.В. Сельченок. – Мн., 2003. – 656 с.
15. Психологія суїциду:посібник / під ред. В.П.Москальця. – К., 2004. – 210 с.
16. Реан А.А. Агрессия в структуре поведения возбудимой и демонстративной личности / А.А. Реан // Ананьевские чтения – 97. – 1997. – №2. – С. 13-16.
17. Румянцева Т.Г. Агрессия и контроль / Т.Г. Румянцева // Вопросы психологии. – 2002. – №5/6. – С.35-40.
18. Сатир В. Как строить себя й свою семью / под ред. В. Сатира. – М.: Педагогика – Прес, 1992. – 192 с.
19. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции / под ред. Л.М. Семенюк. – М., 2001. – 254 с.
20. Суицид. Хрестоматия по суицидологии / под ред. Л.М. Семенюк. – К., 2002. – 398 с.
21. Суицидология. Прошлое и настоящие. Проблемы самоубийства в трудах философов. – М., 2001. – 910 с.
22. Суіцидологія: теорія та практика (зб. наук. ст.) / під ред. О.М.Морозова, А.Г. Чуприкова. – К., 2005. – 291 с.
23. Фурманов И.А. Детская агрессивность / под ред. И.А. Фурманова. – М., 1996. – 192 с.
24. Хазратова Н. Психологічні проблеми та особистісні кризи студентського віку // Особистісні кризи студентського віку: Зб. Наук.статей / під ред. Т.М.Титаренко. – Луцьк, 2001. – 251 с.
25. Шестопалова Л.М. Самогубство як явище / під ред. Л.М. Шестипалової. – К., 2000. – 269 с.
26. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста / под ред. Г. Шихи. – СПб.: Ювента, 2003. – 436 с.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Соціально-психологічні чинники агресивності у підлітковому віці
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь