Ризик в банківській діяльності

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ЗМІСТ

Вступ 4
Розділ 1. Ризик як об’єктивна економічна категорія банківської діяльності 7
1.1.Суть і види ризиків у банківській практиці…………………………………7
1.2.Порядок визначення і оцінка банківських ризиків……………………….12
1.3.Прибутки і втрати від ризиків……..……………………………………….18
Розділ 2. Комплексний аналіз управління ризиками в українських комерційних банках 26
2.1.Аналіз загального розміру банківських ризиків 26
2.2.Аналіз та управління операційними ризиками в українських банках 29
2.3.Дослідження та аналіз систем ризик-менеджменту в банках України 42
Розділ 3. Пропозиції щодо управління ризиками та заходи комерційних банків з їхнього зниження 3
3.1.Складність визначення та управління банківськими ризиками ………….52
3.2.Пропозиції щодо управління операційними ризиками в українських банках…………………………………………………………………………………..56
3.3.Пропозиції щодо вдосконалення систем ризик-менеджменту в банках України 58
Висновки 3
Список використаних джерел 66
Додатки 69

ВСТУП

Актуальність дослідження. Економіка України кінця двадцятого сторіччя поставила перед кожним суб’єктом підприємницької діяльності низку нових завдань. Серед найголовніших – управління ризиками. Їх поява обумовлена специфікою та особливостями ринкового механізму, зокрема, свободою дій, яка надається кожному суб’єкту господарювання. Але слід зауважити, що банківська сиcтема держави, як і інші сфери економічної діяльності України, перебувають в умовах, які суттєво відрізняються від умов у переважній більшості розвинутих країн своєю складністю. Це зумовлено дією різноманітних факторів: затяжною економічною кризою, незавершеністю нормативно-правової бази, відсутністю стабільних господарських зв’язків, що в свою чергу лише покращує грунт для загострення ризиків. Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, бо банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку.
Банківські керівники у більшості випадків вирішують як головну не проблему отримання максимального прибутку від операцій, а проблему досягнення оптимального співвідношення між прибутковістю та ризикованістю операцій. Ризик є в кожній банківській операції.
Прийняття на себе ризиків за відповідну винагороду (премію за ризик) традиційно належить до сфери діяльності банків. Отже, аналіз структури ризику, оцінка міри ризиків, управління різноманітними ризиками, врахування їх є важливою складовою політики та стратегії банків.
Цілком зрозуміло, що банківські ризики виникають, зокрема, тому, що неможливо повністю реалізувати своєчасне та вичерпне виконання прийнятої стратегії (управлінських рішень). Це пов’язано зі збурюючими (негативними) впливами складної множини суперечливих чинників. Відхилення прийнятих поточних припущень (гіпотез) від того, що реально може відбутися в майбутньому в процесі реалізації відповідних банківських управлінських рішень, містить у собі як шанси на успіх, так і ризик можливих несприятливих відхилень, які призводять до суттєвих збитків. На вербальному рівні ризик можна трактувати як міру можливого несприятливого відхилення від сподіваного (чи бажаного) результату того чи іншого управлінського рішення, яке може призвести до втрати банком частини прибутків, до збитків, шкоди іміджу банку, а в екстремальних випадках становить загрозу його існуванню.
Мета і завдання дослідження. Основною метою дипломної роботи є розробка організаційно-методичних рекомендацій з удосконалювання управління ризиками комерційного банку. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:
• розкрити економічну сутність такого поняття як „ризик”
• виявити проблемні місця у системах ризик-менеджменту в банківських установах України;
• напрацювати рекомендації щодо удосконалювання систем захисту від ризику в банківських установах України.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні проблеми управління ризиками комерційного банку.
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є система захисту від ризиків в банківських установах України.
Теоретичною методологічною основою дипломної роботи є основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів в області теорії банківської справи.
В якості емпіричної бази дослідження використані законодавчі і нормативні документи регулюючі банківську діяльність в Україні. Інформативною основою є праці українських і закордонних фахівців в області теорії і практики банківської справи в Україні; матеріали наукових конференцій; періодичної преси.
У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін.
Практична значимість дослідження полягає в тому, що в роботі зроблена спроба розкрити деякі аспекти управління ризиками комерційного банку, що забезпечують підтримання належного рівня прибутковості і ліквідності комерційного банку.
Структура дипломної роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дипломної роботи, відбивається ступінь вивченості проблеми, визначаються мета і задачі дослідження, формується практична значимість рекомендацій і пропозицій. В першому розділі „ Ризик як об’єктивна економічна категорія банківської діяльності ” досліджуються теоретичні аспекти ризиків комерційних банків. Другий розділ „ Комплексний аналіз управління ризиками в українських комерційних банках” присвячено дослідженню практичного застосуванню методів управління банківськими ризиками. В третьому розділі „ Пропозиції щодо управління ризиками та заходи комерційних банків з їхнього зниження ” наведено можливі шляхи покращення системи захисту від ризиків в українських комерційних банках. У висновку сформульовані основні висновки і пропозиції за результатами дипломного дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Ризик в банківській діяльності
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь