Математичне моделювання фінансового менеджменту

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Економіка

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ………………………………………….
1.1. Менеджмент в екноміко–виробничих системах. Стратегія та політика фінансового менеджменту……………………………………………………………
1.2. Організаційно–інформаційне забезпечення фінансового менеджменту…………
1.3. Види та методи фінансового контролю в економіко–виробничих системах…….
РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ……………………
2.1. Загальна характеристика банківського фінансового менеджменту. Принципи організаційної побудови банку………………………………………………………
2.2. Планування фінансового менеджменту в банку…………………………………..
2.3. Оцінка фінансового менеджменту 27 найкрупніших українських банків……….
РОЗДІЛ 3. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ……………………………
3.1. Моделювання ефективності праці персоналу………………………………………
3.2. Динамічна модель заробітної плати…………………………………………………
3.3. Фінансовий менеджмент банківського ризику…………………………………….
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Управління організацією в умовах ринкової економіки складніше, ніж в умовах центральної системи. Це пов’язано з розширенням прав відповідальності та з необхідністю пристосування до змін у зовнішньому середовищі. Всі проблеми, які виникають перед організацією, неможливо вирішити без сучасного професійного менеджменту – цього могутнього прискорювача розвитку суспільства.
Менеджмент визначається як процес, за допомогою якого професійно підготовлені спеціалісти формують організації та керують ними шляхом постановки цілей та розробки засобів їх досягнення. Процес менеджменту передбачає виконання функцій планування, організації, координації, мотивації, контролю праці робітників організації для досягнення певних цілей. Тому менеджмент – це вміння досягти поставлених цілей, спрямовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки людей, які працюють в організації. Тому можна розглядати менеджмент як процес впливу на діяльність окремого працівника, групи, організації в цілому з метою досягнення найкращих результатів.
Мистецтвом досягти цілі повинен володіти певний прошарок суспільства – менеджери, робота яких полягає в організації та управлінні зусиллями всього персоналу для досягнення цілей. Тому менеджмент визначається як орган чи апарат управління.
У свою чергу, можна система управління також впливає на навколишнє середовище, подаючи на виходи системи інформацію та продукт функціонування системи {товари, послуги, фінанси та iн.).
Отже, для ефективного функціонування будь-якої системи управління необхідно врахувати всі чинники як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, які на неї впливають.
Узагальнюючи різноманітні характеристики менеджменту, можна дати таке визначення його: менеджмент — це система організації колективної праці, ефективного використання ресурсів, концентрації зусиль на безперервному підвищенні якості роботи персоналу підприєм­ства (організації).
Важливою складовою частиною менеджменту є створення відповідних умов праці або виробничого середовища. Сюди відносять правові норми, що регулюють працю робітників, фахівців і управлінських працівників, додержання гігієнічних та ергономічних параметрів робочих місць, приміщень та устаткування; психофізіологію трудових процесів тощо.
Управлінська діяльність пов’язана також з інженерно-економічним забезпеченням виробничо-господарських процесів. Слід зазначити, що в Україні управління всіма галузями та економіко-виробничими системами, у тому числі споживчою кооперацією, було гіпертрофованим саме у цьому напрямі. Можливо, це пояснюється тим, що цілеспрямовано не провадилась підготовка кадрів управління, а до практичного управління залучили галузевих фахівців, які неминуче змушені були спиратися на відповідну систему професійних знань і в основному зосереджували свою діяльність на інженерно-економічних питаннях. Лише з набуттям досвіду керівництва більшість з них приходили до розуміння тієї істини, що управління економіко-виробничими процесами зводиться до управління людьми, а для цього потрібно розуміти мотивацію поведінки людини у сфері виробництва та управління та вміти створювати сприятливі зовнішні і внутрішні умови для здійснення цієї діяльності.
Економіко-виробнича діяльність підприємства спрямована на оволодіння ринком товарів чи послуг, які воно виробляє, ефективне використання складових чинників виробництва (праці, сировини, устаткування) і своїх та залучених коштів. Відповідно до цього менеджмент структурно можна розподілити на три складові частини: маркетинг, виробничий менеджмент, фінансовий менеджмент.
Дана тема дослідження є досить актуальною, адже ефективна діяльність з управління економіко-виробничими системами здійснюється за умови персональної загальної відповідальності за досягнення чітко сформульованої мети, що можливо лише у випадку поділу праці в апараті управління та надання менеджерам усіх рівнів відповідних повноважень та прав для прийняття позитивних і негативних санкцій.
Мета дослідження полягає у розробці математичних моделей оцінювання фінансового менеджменту в економіко-виробничих системах, застосування яких забезпечує підвищення ефективності діяльності досліджуваного об’єкта.
Виходячи з необхідності досягнення мети, перед нами було поставлено ряд завдань:
 визначити сутність таких понять, як економіко-виробнича система, фінансовий менеджмент, моделювання фінансового менеджменту;
 обрання конкретної економіко-виробничої системи як об’єкта даного дослідження;
 побудова математичної моделі фінансового менеджменту економіко-виробничої системи та аналіз показників, отриманих на основі неї;
 формулювання відповідних висновків та пропозицій задля покращення функціонування об’єкта дослідження.
Об’єктом даного дослідження виступає фінансовий менеджмент в економіко-виробничих системах, а предметом – концептуальні положення оцінювання та моделювання фінансового менеджменту у економіко-виробничих системах.
При написанні даної роботи було використано сукупність методів, способів та прийомів наукового дослідження та пізнання, які включали в себе метод математичного аналізу, обробка літературних джерел (підручники, наукові статті, закони, всесвітня мережа Internet тощо), а також метод відображення результатів досліджень у графічній та табличній формі.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Математичне моделювання фінансового менеджменту”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

7 + fifteen =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.