Рідна мова, як засіб естетичного і морального виховання дошкільників

60 грн.
Категорія: Педагогіка

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО І МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5
1.1. Поняття морального виховання 5
1.2. Мета і завдання морального та естетичного виховання дітей дошкільного віку 9
РОЗДІЛ 2. МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЯК ПЕРШОЗАВДАННЯ В УКРАЇНІ 20
2.1. Методи формування духовно-моральної культури у дошкільників 20
2.2. Роль рідної мови та фольклору в морально-естетичному вихованні дошкільників 23
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

ВСТУП

Актуальність дослідження. Концепція сучасної освіта в Україні вимагає ґрунтовного переосмислення. Причиною цього являються події, перш за все, всередині держави за 2014-2015 роки. Різке зростання антиукраїнських настроїв частини населення нашої держави, відверто ворожа пропаганда та військові дії в межах України фактично змушують народ і керівництво замислитися над зміною пріоритетів освіти.
Наслідки неправильного шкільного та дошкільного виховання за останні двадцять років ми отримали сьогодні. Суттєво зменшилася банальна порядність та ввічливість людей на вулицях та в громадському транспорті. Відверта агресивна поведінка та нетерпимість до людей з іншими переконаннями чи поглядами. А про рівень патріотизму та чесності серед багатьох наших громадян взагалі можна мовчати. І цю тенденцію необхідно міняти вже сьогодні, щоб завтра не стикнутися з іще гіршими соціальними показниками. Саме тому наше дослідження є дуже актуальним..
Проблему рідної мови, як засобу естетичного і морального виховання дошкільників досліджували такі вчені, як Абраменкова В., Бєлкіна Е., Білоусова В.О., Богуш А. М., Лисенко Н. В., Вишневський О., Лозован М., Луценко І.О., Найден О.С., Поніманська Т.І. та ін. Незважаючи на це, залишають¬ся питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці рідної мови, як засобу естетичного і морального виховання дошкільників. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття морального виховання;
2. Проаналізувати мету і завдання морального та естетичного виховання дітей дошкільного віку;
3. Узагальнити інформацію про методи формування духовно-моральної культури у дошкільників;
4. Визначити роль рідної мови та фольклору в морально-естетичному вихованні дошкільників.
Об’єктом дослідження є психологічні фактори, що впливають на формування духовно-етичних цінностей у людини.
Предметом дослідження є засоби та методи формування моральних цінностей у дітей дошкільного віку, зокрема рідною мовою.
Мета дослідження полягає в характеристиці рідної мови, як засобу естетичного і морального виховання дошкільників. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Емпіричний: бесіда, спостереження, анкетування для практичної частини роботи.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про рідну мову, як засіб естетичного і морального виховання дошкільників. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 23 пункти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Абраменкова В. Батькам про ігри й іграшки [текст] / В. Авраменкова // Берегиня роду. – 2007. – 20 с.
2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні [текст] / під ред. Е. Бєлкіна. – К., 1999. – 42 с.
3. Бєлкіна Е. Від подиву до творчості [текст] / Е. Бєлкіна // Мистецтво і освіта. – К. – № 2. – 1998. – 87 с.
4. Бех И.Д. Психологические основы нравственного развития личности: Автореф. д-ра психол.наук (19.00.07). – К., 1992. – 43 с.
5. Білоусова В.О. Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи: [текст] Монографія. – К.: ІЗМН, 1997. – 192 с.
6. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі [текст] / під ред. А.М. Богуна. – К., 2002. – 407 с.
7. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Практикум: Навч. посіб. [текст] / під ред. А.М. Богуна. – К.: Вища шк., 2003. – 206 с.
8. Васильєва Т. Українська традиційна іграшка та лялька [текст] / Т. Васильєва // Дитячий садок. – К., березень 2002. – С. 3.
9. Вишневський О. Концепція демократизації українського виховання [текст] / О. Вишенський // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. – с. 78-122.
10. Колесник А.Г., Архіпова О. А. Патріотичне виховання дошкільників: сучасний аспект [текст] / А.Г. Колесник // Збірник студентських наукових статей. Педагогічний альманах. – Одеса, 2009. – 192с.
11. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні [текст] / під ред. О.Л. Кононко. – К., 2003. – 14 с.
12. Концепція безперервної системи національного виховання [текст] / під ред. О.Л. Кононко. – К., 1994. –26 с.
13. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник [текст] / під ред. Н.Софій, І. Єрмаков. – К.: Контекст, 2000. – 336 с.
14. Лозован М. Генна пам’ять народної іграшки [текст] / Лозова М. // Поштовий вісник. – № 7, 29 лютого 2008 р.
15. Лосева В.К., Семенов Э.В. Культурно-типологическая целостность представлений о человеке как микрокосме [текст] / В.К. Лосева // Некоторые проблемы исследований современной культуры. – М.: НИИ Культуры, 1987. – с. 163-179.
16. Луценко І.О. Моя країна – Україна. Українське народознавство для дошкільнят. – К.: Альконіт, 2008. – 120 с.
17. Методичні рекомендації до програми «Виховання дітей дошкільного віку «Малятко». – К.: СП «Свенас», 1993. – 254 с.
18. Найден О. С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості [текст] / під ред. О. С. Найдена. – К.: Артек, 1999. – 256 с.
19. Найден О. С. Українська народна іграшка. Смислові та обрядові основи [текст] / О. С. Найден // ОМ. – № 3, 1991. – С. 27–30.
20. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [текст] / під ред. Т.І. Поніманської. – К.: Академвидав, 2006. – 456 с.
21. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників: Навчальний посібник [текст] / під ред. Т.І. Поніманської. – К.: Вища шк., 1993. – 111 с.
22. Русова С. Вибрані педагогічні твори [текст] / під ред. С. Русової. – К.: Освіта, 1996. – 304 с.
23. Терентьєва Н. Лялька знайомить зі світом [текст] / Н. Терентьєвої // Дошкільне виховання. – № 10, 2007.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Рідна мова, як засіб естетичного і морального виховання дошкільників
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь