Публічний договір в цивільному праві 2

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………………………….3

Розділ І. Поняття та загальна харктеристика публічного договору ………………………………………………………………………………………………………………………….6

Розділ ІІ. Договора у сфері страхових послуг та банківської діяльності як різновиди публічних договорів………………………………………………………………….17
2.1. Договір страхування………………………………………………………………17
2.2. Кредитний договір………………………………………………………………….32
2.3. Договір банківського вкладу…………………………………………………45
2.4. Договір банківського рахунку……………………………………………….52

Розділ ІІІ. Інші види публічних договорів…………………………………………….60
3.1. Договір роздрібної торгівлі…………………………………………………….60
3.2. Договір побутового підряду……………………………………………………69
3.3. Договір прокату……………………………………………………………………..76
3.4. Договір складського зберігання…………………………………………….78
3.5. Транспортні договори…………………………………………………………….83

Висновки……………………………………………………………………………………………….99

Список використаних джерел та літератури………………………………………104

Вступ
Актуальність дослідження. Радикальні економічні та політичні перетворення в Україні мають на меті побудувати нову модель господарської системи. Її фундамент складають різноманітні форми власності відповідних суб’єктів, їх рівноправність і змагальність. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням в активний інструмент, що сприяв би ефективній діяяльності учасників суспільного виробництва. З цією метою законодавець повинен створити відповідні законодавчі акти, які б створили рівні правові умови для діяльності товаровиробників незалежно від форм власності, забезпечити свободу підприємницької діяльності.
Даний процес вже почався. Протягом незалежності законодавча база йде в бік захисту підприємця, регулювання його діяльності. Найважливішим серед них є прийняття нового Цивільного кодексу. В ньому знайшли відображення такий вид договорів як публічні договора. Публічні договора покликані регулювати суспільні відносини, що виникають з приводу діяльності господарюючих суб’єктів в ринковій економіці.
Окермо правова природа та види публічних договорів не досліджувалися. Це пояснюється пануванням радянської адміністративно-командної системи управління. На даний час дане питання потребує більш детального вивчення, так як сфера діяльності підприємців, а, отже, і застосування публічних договорів поширюється.
Метою роботи є вивчення умов та порядку укладення, зміни, припинення, виконання публічних договорів, тобто таких договорів, де однією стороною обов’язково є господарюючий суб’єкт.
Для вирішення даної мети були поставлені та вирішенні наступні завдання:
– визначення поняття публічного договору;
– встановлення основних характеристик публічного договору;
– аналіз договору страхування як різновиду публічного договору;
– дослідження правової природи кредитного договору;
– вивчення порядку укладення та виконання договору банківського вкладу;
– з’ясування правових основ застосування договору банківського рахунку;
– вичення особливостей такого виду публічного договору як роздрібна купівля – продаж;
– визначення основних характеристик договору прокату;
– дослідження сфери застосування договору побутового підряду;
– аналіз правового регулювання договору складського підряду;
– визначення та аналіз ознак транспортних договорів.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються з приводу укладання, змні та виконання публічних договорів між суб’єктами цивільних правовідносин, одним з яких обов’язково є суб’єкт підприємницької діяльності.
Предметом дослідження є організаційні та правові проблеми, що виникають в ході реалізації суспільних відносин, які складаються в процесі укладення та виконання публічних договорів.
В процесі збору та аналізу інформації при дослідженні були використані ряд наукових методів пізнання. В першу чергу слід згадати діалектичний метод. Його застосування дозволило встановити органічні зв’язки між явищами, що виивчалися. Зокрема, за його допомогою вдалося встановити спільні ознаки договорів, що є публічними. За допомогою структурно-функціонального методу пізнання вдалося дослідити окремі елементи публічного договору та систему публічних договорів. Велике значення має формально-догматичний метод, що надало можливість описати та проаналізувати правові норми, що регулюють застосування публічного договору в Україні. Порівняльно-правовий виявився дієвим при вивченні окремих видів публічних договорів.
В процесі вивчення та аналізу правового регулювання укладення та виконання публічних договорів були проаналізовані ряд нормативно-правових актів. Основні ознаки даних договорів закладенні в Цивільному кодексі України. Окремих видів публічних договорів стосуються Закони України «Про страхування», «Про банки та банківську діяльність», «Про Національний банк України», «Про захист прав споживачів», «Про транспорт» тощо. Крім того, доцільним було дослідження підзаконних нормативно-правових актів.
Проблемі правової природи публічного договору приділяли увагу багато науковців-цивілістів – Брагінський М.І., Вітрянський В.В., Дзера О.В., Шевченко Я.М., Довгерт А.С., Боброва Д.В. та інші. Договір страхування як окремий вид публічного договору у своїх працях вивчали Серебровськийй В.І, Осадець С.С., Залєтов О.М., Слюсаренко О.О. Проблему застосування публічного договру в банківській діяльності досліджували Очкуренко С.В., Біленчук П.Д. Транспортні договори були в центрі уваги праць наступних науковців – Вітрянського В.В., Демського Е.Ф., Гіжевського В.К.
Дане дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури. В першому розділі розглядається загальні характеристики та правова природа публічного договору. Другий розділ присвячений виявленню особливостей такого різновиду публічного договору як договір страхування та проблемі застосування публічних договорів у банківській діяльності. Третій розділ розкриває особливості укладення та виконання таких видів публічних договорів як транспортні договори, договір складського зберігання, договір побутового підряду, договір прокату, договір роздрібної торгівлі – продажу.
Результати даного дослідження надалі можна використати у навчанні та в практичній діяльності з метою удосконалення порядку укладення, зміни та виконання окремих видів публічних договорів. Також це може допомогти в розширенні сфери застосування публічних договорів.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Публічний договір в цивільному праві 2
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь