Особливості розвитку страхування в Україні

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ ЯК СФЕРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6
1.1 Поняття страхування та його функції 6
1.2 Основні засади страхування в Україні 13
РОЗДІЛ 2. СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ У 2005-2008 рр. 21
2.1 Тенденції розвитку страхового ринку України у 2005-2008 рр. 21
2.2 Аналіз динаміки страхових платежів і виплат в розрізі видів і форм страхування за 2005-2008 рр. 23
2.3 Особливості діяльності страхових компаній за 2008 рік 28
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 33
3.1 Вплив світової фінансової кризи на розвиток ринку страхування в Україні та засоби його подолання 33
3.2 Перспективи розвитку ринку страхування в Україні 41
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
ДОДАТКИ 52

ВСТУП

Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що розвинута страхова справа сприяє розвитку підприємництва та вирішенню багатьох соціальних проблем. Страхування – об’єктивно необхідний атрибут ринкової економіки, ступінь його розвитку свідчить про зрілість ринкових відносин.
Діяльність в умовах ринку супроводжується різного роду ризиками. Тому принципово міняються характер і функції страхування в Україні, зростає його значення як ефективного, раціонального, економічного і доступного засобу захисту майнових інтересів суб’єктів, що господарюють, виробників товарів і послуг, а також громадян.
Ринок страхових послуг є одним з необхідних елементів ринкової інфраструктури, тісно пов’язаним з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили. У країнах розвиненої економіки страхова справа має найширший розмах і забезпечує підприємцям надійну охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків різного роду техногенних аварій, фінансових ризиків, криміногенних факторів, стихійних і інших нещасть.
Слід зазначити, що державна політика в галузі страхування потребує вдосконалення через подальший розвиток нормативної бази, інтеграцію України в міжнародні структури в галузі страхування, забезпечення оптимального співвідношення між обов’язковим і добровільним страхуванням, залучення страхового ринку до вирішення соціальних питань тощо.
Отже, в умовах ринку, що супроводжується різноманітними ризиками, зростає значення страхування як важливого засобу захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб. У сферу страхування утягуються нові суб’єкти як з боку осіб, які пропонують страхові послуги, так і з боку одержувачів цих послуг.
Проблему особливостей розвитку страхування в Україні досліджували такі вчені, як Осадець О.С., Базилевич В.М., Залєтов О.М.,Євченко Ю.В., Кривошпик Т.Д., Паращак О.І. та інші.
Вагомий внесок у розвиток страхової справи зробили зарубіжні вчені А. Манес, Г. Бадер, А. Банасінський, В. Райхер, Л. Рейтман, С.Єфімов, В. Шахов, Є. Коломін та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей розвитку страхування в Україні у 2004-2008 рр.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати сутності понять „страхування” та „страховий ринок”;
2. Проаналізувати основні напрями удосконалення національного законодавства, вдосконалення способів і форм державного регулювання страхової діяльності в Україні;
3. Дати характеристику особливості організації страхування у країнах із ринковою економікою і виявити можливості застосування позитивного досвіду в Україні;
4. Проаналізувати сучасний стан й тенденції розвитку ринку страхування;
Об’єктом дослідження є особливості ринку страхування в Україні.
Предметом дослідження є види та форми страхування, а також основні принципи та засади його здійснення в Україні.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: при аналізі динаміки розвитку страхування в Україні.
4. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння статистичних даних у різні роки.
5. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему..
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про особливості розвитку страхування в Україні

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Особливості розвитку страхування в Україні
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь