Пасивні операції банків

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

Зміст
Вступ……………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні аспекти пасивних операцій комерційного банку……………….6
1.1. Сутність і призначення комерційного банку……………………………………….6
1.2. Характеристика напрямків діяльності комерційного банку……………………………..13
1.3.Теоретичні засади здійснення пасивних операцій в комерційних банках України……………………………………………………………………………………………………………….21
Розділ 2. Практика здійснення пасивних операцій у Рівненській обласній філії АКБ «Укрсоцбанку»…………………………………………………………………………………………………….30
2.1. Оцінка власного капіталу, як основної складової пасивів Рівненської обласної філії АКБ «Укрсоцбанку»…………………………………………………………………………………….30
2.2. Оцінка залучених коштів, як складової пасивів Рівненської обласної філії АКБ «Укрсоцбанку»…………………………………………………………………………………………………….42
2.3. Ефективність пасивних операцій……………………………………………………………………51
Розділ 3. Перспективи розвитку пасивних операцій комерційного банку………………57
3.1 Проблеми пов’язані з здійсненням пасивних операцій комерційного банку…….57
3.2 Перспективи розвитку пасивних операцій комерційного банку в Україні…………64
Висновки……………………………………………………………………………………………………………..71
Список використаної літератури…………………………………………………………………………..74
Додатки……………………………………………………………………………………………………………….77

Вступ
Банк є особливим фінансовим інститутом і організаційним центром ринку позичкових капіталів, тобто сукупності взаємовідносин, де об’єктом угоди виступає грошовий капітал та формується попит і пропозиція на нього.
Передумовою ефективної діяльності комерційного банку як специфічного господарського товариства виступає створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються для здійснення операцій комерційним банком.
Процес переходу України до якісно нової форми економічних відносин, що базується на ринкових принципах ведення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову роль у забезпеченні руху грошових потоків, тим самим створюючи базові передумови суспільного відтворення. Основною ланкою цієї сфери є банківська система, якій належить провідне місце у загальному механізмі організації й регулювання господарського життя суспільства і від ефективності функціонування якої вирішальною мірою залежить успіх соціально-економічних перетворень у країні загалом.
В умовах адміністративно-розподільчої системи господарства пассивам комерційного банку приділялося мало уваги. Утворена внаслідок перебудови двухрівнева банківська система певним чином змінює справу. На зміну загальнодержавному позичковому фонду приходить ринок позичкових ресурсів. Банки отримують ресурси на цьому ринку в умовах жорстокої конкурентної боротьби. Засобом залучення ресурсів служать пасивні операції банків. Основну емісію безготівкових грошових знаків випускають комерційні банки, здійснюючи свої кредитні операції. Однак, якщо дозволити банкам безмежно надавати позики та створювати тим самим кошти на депозитних рахунках, то може виникнути інфляція, яка приведе до занепаду грошової системи. Звідси випливає необхідність здійснення пасивних операцій як на макро так і на мікро рівнях.
Здійснення пасивних операцій являє собою діяльність, яка спрямована на підтримку окремих банків та усієї банківської системи взагалі шляхом мобілізації кредитних ресурсів на ринку та управлінням емісійною діяльністю банків. Тому у побудові банківської системи необхідно використовувати світовий досвід банківської справи, а також принципи та підходи в формуванні та управлінні пасивами комерційного банку.
Діяльність комерційних банків полягає в залученні грошових коштів і наданні їх в позику або інвестування. Вони виступають посередниками між тими, хто має в своєму розпорядженні тимчасово вільні грошові кошти, і тими, хто їх потребує. Метою і рушійним мотивом здійснення такого посередництва є отримання банківського прибутку.
Отож, розгляд та аналіз процесу управління власними, залученими та запозиченими ресурсами комерційного банку є початковим етапом у розвитку та вдосконалення як банківської системи взагалі, так пасивних операцій, які здійснюються банками. До того ж кошти від проведення операцій з складають суттєву частку у складі пасивів банку. Пасивні операції у більшості невеликих банків є чи не основним джерелом доходів. Саме тому вивчення та розгляд проблем, щодо здійснення пасивних операцій комерційним банком є важливим та актуальним в умовах розвитку банківської системи України. Виходячи з усього вищенаведеного, дана тема є досить актуальною.
Мета даної роботи полягає в розробці пропозицій щодо вдосконалення системи ефективного здійснення пасивних операцій комерційним банком.
Досягнення мети здійснюється через виконання наступних завдань:
1. Визначення теоретичних аспектів здійснення пасивних операцій в комерційних банках;
2. Визначити сутність та призначення комерційного банку;
3. Визначити сучасні тенденції в діяльності комерційного банку;
4. Оцінити ефективність здійснення пасивних операцій комерційного банку на прикладі АКБ «Укрсоцбанк»;
5. Оцінити основні складові пасивів АКБ «Укрсоцбанк»;
6. На основі проведеної оцінки показати проблеми і подати шляхи підвищення ефективності в здійсненні пасивних операцій комерційного банку.
Об’єктом дослідження є Рівненська філія акціонерно комерційного банку “Укрсоцбанк”.
Предметом дослідження – здійснення пасивних операцій комерційного банку в контексті їх виконання .
Джерельна база, що стане основою написання даної роботи досить різноманітна – це і періодика, і науково-публіцистична література, навчальні посібники.
В даній роботі використовуються такі методи, як монографічний, статистичний, аналітичний, табличний, коефіцієнтний.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Пасивні операції банків
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь