Особливості романо-германської правової системи

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 6
1.1. Правова система: поняття та структура 6
1.2. Джерела романо-германської системи права 11
Висновки до розділу 1 21
РОЗДІЛ 2. ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 22
2.1. Виникнення романо-германської правової сім’ї 22
2.2. Внесок університетів у формування романо-германської правової системи 25
Висновки до розділу 2 31
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 32
3.1. Структура права 32
3.2. Норма права 43
3.3. Судовий прецедент 46
Висновки до розділу 3 53
ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57

ВСТУП

Інтеграційні процеси, посилення яких в ХХІ ст. наростає в геометричній прогресії в багатьох сферах державного і суспільного життя, вимагають свого правового оформлення і обґрунтування. Світова спільнота в даний час прагне до якомога ширшого об’єднання, і не лише в галузі економіки, а й в області права, праворозуміння та правозастосування. У зв’язку з цим особливого значення набувають порівняльно-правові дослідження, які ставлять перед собою основну мету – пізнання закономірностей розвитку правових систем окремих держав і правових сімей сучасності: англо-американської, романо-германської, континентальної, релігійної.
Актуальність дослідження. Дослідження правових систем має величезне практичне значення, що дозволяє вирішувати багато проблем, пов’язаних з інтеграційними процесами, де право відіграє вирішальну роль. Адже без правового оформлення всі інтеграційні процеси та їх значення в сучасний період будуть зведені до нуля. Крім того, порівняльно-правові дослідження мають і суто практичне значення в плані вдосконалення внутрішнього законодавства країн.
Порівняльне правознавство є не що інше як комплексне дослідження не лише цілих правових систем окремих держав, але й окремих галузей права, що, в кінцевому плані, слугує вдосконаленню права, наближенню його до потреб суспільства і держави у кожний конкретний період їх розвитку.
Проблему особливостей романо-германської правової системи досліджували такі вчені, як Алексеев О.М., Задорожний Ю.А., Зайчук О. В., Оніщенко Н. М., Кирилюк Ф.М., Копейчиков В.В., Машков А. К., Підопригора О.А., Решетников Ф.М., Рябов С.Г., Саїдов А.Х., Скакун О.Ф. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей романо-германської правової системи. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати теоретичні засади дослідження романо-германської правової системи;
2. Проаналізувати виникнення та формування романо-германської правової системи;
3. Дослідити особливості романо-германської правової системи.
Об’єктом дослідження є правові систему світу.
Предметом дослідження є романо-германська правова система.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
6. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про особливості романо-германської правової системи. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються теоретичні засади дослідження романо-германської правової системи.
У другому розділі аналізуються виникнення та формування романо-германської правової системи.
У третьому розділі характеризуються особливості романо-германської правової системи.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Особливості романо-германської правової системи
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь