Кредитний ринок України

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

Зміст
Вступ…………………………………………………………………………………………………..3
Розділ І. Теоретичні основи існування кредитного ринку………………………7
1.1. Кредитний ринок: суть, значення та місце в економіці………………..7
1.2. Класифікація кредитів та методи кредитування на кредитному ринку……………………………………………………………………………………..15
1.3 Функції кредиту та його роль…………………………………………………….25
Розділ ІІ.Оцінка ефективності функціонування кредитного ринку України…………………………………………………………………………………………………….29
2.1. Динаміка процентної ставки на кредитному ринку України………………………………………………………………………………….29
2.2. Обсяги наданих кредитних ресурсів на кредитному ринку України…………………………………………………………………………………..35
2.3. Ефективність наданих кредитів в економіку України ……………….41
Розділ ІІІ. Перспективи розвитку кредитного ринку України…………………………………………………………………………………………………….48
3.1. Запобігання кредитних ризиків на кредитному ринку………………………………………………………………………………………………………..48
3.2. Забезпечення кредитів як засіб гарантування їх повернення………55
Висновки …………………………………………………………………………………………..63
Список використаних джерел……………………………………………………………..70
Додатки……………………………………………………………………………………………..73

Вступ
На сьогоднішній день особливим атрибутом ринку є гроші. Виникнення грошей зумовлено труднощами безпосереднього обміну продуктами праці. На найнижчих щаблях економічного розвитку, коли виробники тільки почали одержувати надлишок продуктів своєї праці і хотіли їх обміняти, зробити це було досить складно: бажання двох суб’єктів ринку щодо обміну вартостями не збігалися.
Поступово учасники обміну впевнювалися в тому, що серед продуктів, котрі обмінюються на ринку, є такий, на який існує найбільший попит, тобто він має найбільшу споживчу вартість. Цей продукт завжди можна було обміняти на необхідне в даний момент благо.
Стихійне закріплення за одним із товарів ролі загального еквівалента означало, по суті, появу грошей у їх найпростішому вигляді.
Потреби ринку в забезпеченні ефективного обміну та його вимоги до грошей поступово стали настільки важливими, що спричинили розмежування природної споживчої вартості грошового товару – здатність задовольняти певну потребу людини і його специфічної споживчої вартості – здатність задовольняти певні потреби ринку в засобах обігу, збереження вартості тощо. Врешті-решт роль грошей взагалі була передана нематеріальному носію, що сталося у ХХ ст. через демонетизацію золота. Таким чином, відбулося формування грошового ринку, який обслуговував товарний ринок.
Наявність товарного виробництва і грошей об’єктивно зумовлює існування та функціонування кредиту, який у сукупності усіх своїх форм, видів, відносин між суб’єктами користування ним утворює кредитний ринок країни. З розвитком товарного виробництва кредит стає обов’язковим атрибутом господарювання. Виробництво продуктів як товарів означає, що в процесі відтворення відбувається відрив моменту відчуження товару від одержання грошового еквіваленту відносно відокремлення руху грошової форми вартості від товарної форми, виконання грошима функції засобу платежу і викликають кредитні відносини. Це відносне відокремлення проявляється в розбіжності у часі руху матеріальних та грошових потоків, які виникають при розподілі, обміні та споживанні сукупного суспільного продукту. Якщо рух товарних потоків випереджає грошові, то споживачі матеріальних цінностей в момент їх оплати не мають достатніх грошових коштів, що може зупинити нормальний рух процесу відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає товарні, то в учасників виробничого процесу нагромаджуються тимчасово вільні грошові кошти, виникає суперечність між безперервним вивільненням грошей у кругообігу коштів і потребою у постійному використанні матеріальних і грошових ресурсів в інтересах прискорення процесу відтворення. Ця суперечність може бути усунута за допомогою кредиту, який дає можливість отримувати позичальникам грошові кошти, потрібні для оплати матеріальних цінностей та послуг, або придбати їх з розстрочкою платежу.
Отже, кредит є об’єктивною вартісною категорією, складовою частиною товарно-грошових відносин, а його необхідність викликана існуванням товарно-грошових відносин.
Потреби в кредитах виникають у зв’язку з особливостями індивідуального кругообігу коштів госпрозрахункових підприємств та організацій. Ці особливості проявляються у розбіжності в часі між вивільненням з обороту вартості в грошовій формі і авансуванням грошових коштів у новий кругообіг. Зазначені розбіжності при кругообігу фондів окремих підприємств та організацій відбуваються передусім, через сезонність виробництва. Сезонність виробництва зумовлює в одні періоди випереджуюче наростання виробничих затрат порівняно з надходженням грошових коштів і викликає додаткову потребу в коштах. В інші періоди витрати виробництва зменшуються або зовсім припиняються. Відповідно збільшується вихід готової продукції та надходження грошової виручки, частина якої виявляється тимчасово вільною.
Таке чергування зростання додаткових потреб у грошових коштах і створення тимчасово вільних залишків їх на одному й тому ж підприємстві або організації створюють економічну основу для використання кредитів на формування його виробничих фондів і фондів обігу та погашення їх через певний час. У масштабах економіки країни сезонні потреби в додаткових коштах одних галузей народного господарства супроводжуються виникненням вільних коштів в інших галузях, що створює економічну основу для перерозподілу грошових коштів між різними галузями народного господарства за допомогою кредиту.
Розбіжності між надходженням грошових коштів і витрачанням їх виникають і в сфері особистого споживання населення. Вільні грошові кошти у населення з’являються внаслідок перевищення поточних грошових доходів громадян над поточними витратами і виступають у формі грошових збережень як у готівковій, так і безготівковій формах.
Виходячи із вищесказаного, можна зробити висновок, що необхідність дослідження кредитного ринку та кредиту зокрема, викликана існуванням товарно-грошових відносин та їх різноманітністю, а його передумовою є наявність поточних або майбутніх доходів у позичальника. Дослідження зумовлене потребою вивчення складу доходів суб’єктів господарювання та фізичних осіб у вигляді кредитів, процесу їх формування та факторів впливу на них.
Метою дослідження є визначення перспективності розвитку кредитного ринку України на основі оцінки ефективності його функціонування та теоретичних аспектах досліджуванoї проблематики.
Об’єктом дослідження є саме кредитний ринок України, а предметом – умови його функціонування в процесі становлення ринкових відносин.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:
– визначити суть кредитного ринку та його місце в економіці України;
– вивчити роль та значення не лише кредитного ринку загалом, а й кредиту як предмета оперування на ньому;
– охарактеризувати види кредитів;
– охарактеризувати принципи та методи кредитування на кредитному ринку;
– визначити ефективність існування кредитного ринку України протягом 2003-2005 років через розгляд процентної ставки, обсягів та напрямів надання кредитних ресурсів в економіку україни;
– вивчити проблематичні аспекти існування кредитного ринку України та знайти шляхи їх подолання.
У ході дослідження було використано наступні методи: аналітичний, методи аналізу та синтезу, статистичний, математичний.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Кредитний ринок України
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь