Непряме оподаткування в Україні

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ 6
1.1 Поняття та види оподаткування в Україні 6
1.2 Види непрямого оподаткування 10
РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 14
2.1 Роль непрямого оподаткування у формуванні доходів Зведеного та Державного бюджетів України 14
2.2 Динаміка та структура надходжень непрямих податків в Україні 21
2.3. Оцінка ефективності непрямого оподаткування в Україні 30
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 35
3.1. Врегулювання бюджетного відшкодування податку на додану вартість в Україні 35
3.2. Наближення України до Європейського Союзу у сфері непрямого оподаткування 40
3.3. Запровадження зарубіжного досвіду непрямого оподаткування в Україні 44
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 50
ДОДАТКИ 55

ВСТУП

Жодна держава в світі не може існувати без податків. Україна не є виключенням. Головним джерелом доходів України є податкові надходження, що формують найбільшу частку доходів бюджету.
Найбільші доходи Україні приносять непрямі податки, які характеризуються стійкими надходженнями. В інтересах держави є збільшення її доходів, значною мірою шляхом підвищення ставок непрямих податків з одного боку та недопущенням різкого зростання податкового навантаження на споживання, з іншого боку, оскільки при підвищенні податкового навантаження на економіку країни відбувається зниження платоспроможності споживачів, зменшення споживання на ринку товарів і послуг та, зрештою, зменшення сплачуваних сум непрямих податків.
Актуальність дослідження. Основною специфікою непрямих податків, що вони можуть використовуватись як регулятор цін. Саме через рівень цін держава справляє вплив на реальні доходи споживачів. Врешті-решт непрямі податки дають змогу регулювати платоспроможний попит як невід’ємну складову ринкової рівноваги.
За допомогою ставок податку на додану вартість держава може як стимулювати попит споживачів, в період кризової економіки, так і стримувати – в період надмірного піднесення економіки. За допомогою ставок акцизного збору держава обмежує споживання шкідливих для населення товарів, а також обкладає товари розкоші, споживачі яких спроможні сплатити ці податки. За допомогою ставок мита, держава регулює експортно-імпортні операції, стимулюючи експорт та захищаючи національних товаровиробників від конкуренції імпортованих товарів.
Непряме оподаткування в сучасних умовах повинне стимулювати економічний розвиток країни, сприяти створенню умов для залучення інвестицій, розвитку приватного бізнесу, сприяти зниженню податкового тягаря, отриманню сталих доходів до Державного бюджету тощо. Тому, дослідження непрямого оподаткування в Україні є актуальним.
Проблему непрямого оподаткування в Україні досліджували такі вчені, як Крисоватий А.І., Десятнюк О.М., Кучерявенко М.П., Лисенков Ю., Панасюк В.М., Ковальчук В.К., Бобрівець С.В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці непрямого оподаткування в Україні. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття та види оподаткування в Україні;
2. Проаналізувати види непрямого оподаткування;
3. Дослідити роль непрямого оподаткування у формуванні доходів Зведеного та Державного бюджетів України;
4. Дати характеристику ефективності непрямого оподаткування в Україні;
5. Коротко охарактеризувати;
6. Проаналізувати в деталях динаміку та структуру надходжень непрямих податків в Україні;
7. Визначити шляхи вдосконалення непрямого оподаткування в Україні.
Об’єктом дослідження є система непрямого оподаткування в Україні.
Предметом дослідження є непрямі податки та їх роль у системі оподаткування.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Емпіричний: бесіда, спостереження, анкетування для практичної частини роботи.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Графічний: для побудови графіків в роботі.
5. Табличний: для створення таблиць в роботі.
6. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Непряме оподаткування в Україні
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь