Банківська система України 2

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи функціонування банківської системи 5
1.1. Сутність та функції банківської системи 5
1.2. Державне регулювання банківської системи 12
Розділ 2. Оцінка банківської системи України 20
2.1. Становлення банківської системи України 20
2.2. Розвиток комерційних банків в Україні 23
2.3 Оцінка діяльності НБУ за 2003-2005 роки 29
Розділ ІІІ. Перспективи розвитку банківської системи України 35
Висновки 39
Список використаних джерел 43

Вступ

Банк – це особливий вид капіталотворчого підприємства, яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, розподіляє їх відповідно до потреб між суб’єктами ринкових відносин, а також надає інші послуги. Банки і банківська система – це економічні структури, які становлять один із типів фінансових посередників у системі ринкової інфраструктури загалом. Банки займають особливе місце в ринковому середовищі тому, що здійснюють грошово-кредитне обслуговування всіх елементів (ланок) ринкової інфраструктури. Відповідно до цього визначаються основні завдання банків: – забезпечення безперервності й ефективності грошового обороту; – здійснення контролю на макро- та мікроекономічному рівнях; – проведення заходів щодо стабілізації національної грошової одиниці; – сприяння підвищенню ефективності економіки України в цілому та виробничої сфери зокрема тощо. Тому, провідна роль у вирішенні значних економічних проблем належить саме кредитним відносинам, так як кредитування виробництва і товарообігу є найбільш важливою і відмінною рисою діяльності банків у порівнянні з іншими фінансовими і нефінансовими організаціями. Згідно з Законом України “Про банки і банківську діяльність” “банківський кредит – будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми”.
В той же час однією з проблем здійснення реформування та становлення фінансово – кредитного механізму, а отже і розвитку банківської системи в цілому, є досить висока ризикованість кредитних операцій. Зазначимо, що першопричинами є теоретична недосконалість питання захисту інтересів кредитора від кредитних ризиків, незадовільний фінансово-господарський стан суб’єктів підприємництва, невисока кадрова підготовка працівників банківської системи тощо.
Розвиток банківської системи країни стимулює розширення внутрішнього ринку держави, зокрема через нарощення платоспроможного попиту, зростання числа платоспроможних позичальників. За сучасних невисоких заробітків значної частини населення актуальним є споживче кредитування, яке здатне підвищити купівельну спроможність, а отже і добробут населення. Міжнародний досвід переконливо засвідчив, що економічне зростання і забезпечення ефективних умов для розвитку приватного сектору, покращання захисту та добробуту населення можливе лише за умов ефективного розвитку банківської системи, як одного з головних елементів ринкової економіки. Саме тому дослідження становлення та розвитку банківської системи України є актуальним.
Метою дослідження є характеристика банківської системи України на основі оцінки сучасних тенденцій її функціонування та розвитку, а також характеристика діяльності НБУ за 2003-2005 роки.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:
 дослідити сутність банківської системи, її рівнів (Центрального та комерційних банків);
 визначити етапи становлення банківської системи України;
 проаналізувати становлення та розвиток другого рівня банківської системи – комерційних банків,
 дати характеристику діяльності НБУ у 2003-2005 роках.
Об’єктом дослідження є банківська система України.
Предметом є процес її становлення та розвитку в розрізі відносин в сфері банківської діяльності.
В процесі написання роботи нами були використані наступні методи дослідження:
 аналітичний,
 статистичний,
 метод економічного аналізу,
 порівняльний.
Джерельною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, електронна база даних Національного банку України, періодичні видання.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Банківська система України 2
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь