Вимоги оформлення висновків, джерел, додатків в магістерській

Опубліковано: 23.10.2014

Висновки – 3-5 сторінок.
У висновках викладають найважливіші наукові і практичні результати, отримані в роботі, з формулюванням розвязаної проблеми (завдання) та значення її для підприємства (організації, галузі, регіону). У висновках слід привести перелік пропозицій і рекомендацій, їх результатів, характеристику шляхів досягнення проектних цілей, а також обґрунтування практичного використання інноваційних розробок. Вони повинні бути чітко сформульованими, мати конкретний характер, узагальнювати результати дослідження, показувати що дає підприємству практичне застосування запропонованих рекомендацій, методик, моделей тощо.
Список використаної літератури. В кінці магістерської роботи (проекту) треба навести список використаної літератури, нормативно-технічних документів. Список літератури містить всі використані джерела, які подаються в такій послідовності: законодавчі акти України, монографії, статистичні збірники, статті з періодичних видань, кількість джерел повинна бути не менше 70-80 найменувань.
Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку посилань у тексті, у алфавітному порядку прізвищ перших авторів, у хронологічному порядку. Список використаних джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ГОСТ 7.1-84, ДСТУ 3582-97, ГОСТ 7.12-93).
Додатки (не входять до нумерації сторінок). Кожен із них пронумеровано (правий куток), на кожен має бути посилання в тексті.
За необхідності, до додатків може бути включений допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи:
– додаткові ілюстрації або таблиці;
– матеріали, які через великий обсяг не можуть бути внесені до основної частини;
– протоколи і акти випробувань, впровадження;
– розрахунки економічного ефекту;
– інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, розроблених в процесі виконання роботи.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.