Зразок відгука керівника дипломної роботи

Опубліковано: 23.10.2014

ВІДГУК

керівника дипломної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

виконаної на тему

«Техніко-економічне обґрунтування ефективності функціонуванняпідприємства»

студентом групи УВ –

Івановим Іваном Івановичем

 

Представлена дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» присвячена… Належне управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств вимагає але й їх трансформацію відповідно до …. З огляду на це, дипломна робота Василенка В.В. характеризується актуальністю та своєчасністю і спрямована на.

Зміст роботи відповідає обраній темі. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків. В першому розділі автор розкриває теоретичні засади… Особливої уваги заслуговує проведений в роботі ґрунтовний аналіз публікацій зарубіжних і вітчизняних авторів щодо…

Другий, аналітично-рекомендаційний розділ дипломної роботи присвячено ., зокрема… У роботі також розглядається …., проаналізовано основні проблеми щодо ….

Позитивними рисами дипломної роботи є системність та послідовність викладення матеріалу, а також застосування прогресивного досвіду в сфері .. та його практичне застосування підприємством.

В ході виконання дипломної роботи Василенко В.В. проявив креативність, ініціативність, старанність, наполегливість, здатність та вміння застосовувати набуті знання для вирішення складних завдань, обізнаність у сучасних системних та інформаційних технологіях.

Відзначаючи високий ступінь написання дипломної роботи, варто зазначити декілька зауважень. Так, теоретична частина роботи потребує .. Також в першій частині роботи бажано було висвітлити особливості. Друга частина дипломної роботи має бути доповнена.

або

Однак дипломна робота містить деякі недоліки. Доцільно було б більше уваги приділити обґрунтуванню шляхів подолання проблем, пов’язаних з …

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виконана у повному обсязі, відповідає встановленим вимогам і заслуговує оцінки «відмінно», а її автору, Іванову Івану Івановичу, може бути присвоєна кваліфікація бакалавра … (відповідно до обраної спеціальності).

 

Керівник дипломної роботи к.е.н., професор Петров Л.Л.

Підпис засвідчую: Декан ФММ проф. Гавриш О.А.

Підпис засвідчую: Декан ФММ проф. Гавриш О.А.

 

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.