Зразок оформлення списку літератури

Опубліковано: 23.10.2014

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Eisensee, Thomas, and David Stromberg. News Floods, News Droughts, and U. S. Disaster Relief // Quarterly Journal of Economics 122. – 2007. – 78 р.

2. Snyder, James M., Jr., and David Stromberg. Media Effects on Politics. – Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology 2006. – 314 р.
3. Александрова О. В. Филология, когнитивная лингвистика, дискурсивные исследования: общее и различное / О. В. Александрова // С любовью к языку : Сб. науч. трудов. — Воронеж : ИЯ РАН, Воронежский гос. ун-т., 2002. — С. 61 65.
4. Антрушина Г. Б. Лексикология английского язика / Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова. — М. : Высшая школа, 1999. — 129 с.
5. Арешенков Ю. О. Класифікація функціональних стилів і вивчення стилістики у вищій та середній школі / Ю. О. Арешенков // Українська мова і література в школі. – 1993. – № 1. – С. 43-45.
6. Арешенков Ю. О. Місце інформаційного мовлення в системі функціональних стилів / Ю. О. Арешенков // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: [Зб. наук. праць, присвяч. пам’яті проф. С. П. Самійленка / Наук. ред. В. А. Чабаненко]. Ч. 2. -Запоріжжя: Вид-во ЗДУ, 1996. – С. 125-128.
7. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка / И. В. Арнольд. — М. : Высшая школа, 1986. — 296 с.
8. Загнітко А. П. Поняття «газетна мова» в працях Миколи Гладкого / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк // Функціонально-комунікативні вияви граматичних одиниць: [Зб. наук. праць / Наук. ред. П. Загнітко]. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 121-132.
9. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган. — К. : Академія, 2000. — 368с.
10. Шаповалова Г. Про лексичні засоби експресивності в мові сучасної української преси / Г. Шаповалова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: [Зб. наук. праць]. – Ужгород: УжДУ, 2002. – Вип. 5. – С. 314-318.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.