Податкова система України

40 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………………. 3

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ………………………………………………………………………………………………………… 5
1.1. Поняття податкової системи та основні принципи її побудови…………………… 5
1.2. Основні елементи податкової системи……………………………………………………….. 9
1.3. Суб’єкти податкової системи……………………………………………………………………. 11
РОЗДІЛ 2
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ І ЇЇ РОЛЬ В ФІСКАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ……………………………………………………………………………………………………….. 17
2.1. Податки як джерело наповнення державного бюджету………………………………. 17
2.2. Система оподаткування України……………………………………………………………….. 21
2.3. Система податкових органів України………………………………………………………… 31
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ
СИСТЕМИ………………………………………………………………………………………………………. 35
3.1. Зарубіжний досвід побудови податкової системи………………………………………. 35
3.2. Вдосконалення діючої системи оподаткування в Україні…………………………… 38

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………………. 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………………………. 48

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………………………….. 51

ВСТУП

Ефективність податкової системи є передумовою вирішення соціальних і економічних завдань, а також інших функцій, які виконує держава на даному етапі історичного розвитку. З фіскальної точки зору важливим є достатність доходів, які отримує держава, з економічної – який вплив вона через податкову політику здійснює на економічний розвиток.
Актуальність теми дослідження визначається тим, що податки є не обхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжуються вдосконаленням системи податків, адже вони є платою суспільства за виконання державою її функцій.
Питання вдосконалення оподаткування знаходяться в центрі уваги наукової і громадської думки з отримання незалежності України. Особливо сьогодні назріла необхідність податково-бюджетного регулювання в Україні замість проведення суто фіскальної податкової політики. Крім цього, сьогодні на державному рівні визнано гостроту проблеми оподаткування, пов’язаної з надмірністю податкового тягаря.
Чинна податкова система зазнає нищівної критики як у наукових колах, так і з боку підприємців, політичних діячів, депутатського корпусу. Однак стає дедалі очевиднішим, що ця критика багато в чому базується на емоційних, поверхневих чинниках економічної дійсності. Відсутній глибокий аналіз фінансових зв’язків в економіці, потреб держави у фінансових ресурсах для виконання нею функцій регулювання темпів і пропорцій розвитку економіки, підтримання на належному рівні суспільного добробуту, обороноздатності, систем державного управління.
Отже, нині існує необхідність всебічного дослідження питань, пов’язаних із впливом податкової системи на економічні процеси. Українські вчені мають певні здобутки в дослідженні теоретичних і практичних аспектів оподаткування.
Актуальність зазначених проблем, їхня практична значимість і недостатня наукова розробленість визначили вибір теми курсової роботи та обумовили постановку мети та завдання даного дослідження.
Метою роботи є визначення основних напрямів реформування національної податкової системи в трансформаційний період на основі оцінки структури та динаміки податкових надходжень до державного бюджету України
Для реалізації зазначеної мети потрібно виконати ряд завдань:
• узагальнити теоретичні основи формування податкової політики та впливу податків на макро- і мікропроцеси в економіці;
• проаналізувати стан та тенденції розвитку податкової системи в Україні й оцінити їхню ефективність і визначити недоліки;
• визначити ключові загальноприйняті принципи проведення податкових реформ у зарубіжних країнах і обґрунтувати, які з них доцільно запровадити при проведенні податкової реформи в Україні;
• розробити і обґрунтувати концептуальні засади вдосконалення національної податкової системи;
• розробити практичні рекомендації щодо основних напрямів реформування податкової системи України з урахуванням світового досвіду.
Об’єктом дослідження є податкова система України, а предметом – теоретичні й практичні аспекти реформування податкової системи на сучасному етапі.
В ході виконання дослідження нами були використані наступні методи: аналітичний, графічний, статистичний, метод порівняльного аналізу.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Податкова система України
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь