Комплексне удосконалення перевезень вантажів на прикладі ФОП Рудаков В.О.

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЛОГІСТИКИ В ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 9
1.1. Поняття, функції та принципи логістики вантажних перевезень 9
1.2. Матеріальні потоки у логістиці вантажних перевезень та їх характеристика 13
1.3. Основні показники та сутність транспортної системи 16
Висновки до розділу 1 21

РОЗДІЛ II. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 22
2.1. Поняття та види автотранспортних перевезень 22
2.2. Суб’єкти автотранспортних перевезень 26
2.3. Законодавчі засади перевезень автомобільним транспортом 29
2.4. Особливості державного регулювання перевезень в національному сполучені 37
2.5. Ліцензування та сертифікація автоперевезень 46
Висновки до розділу 2 61

РОЗДІЛ III. АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ФОП «РУДАКОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ» 62
3.1. Характеристика транспортного підприємства ФОП «Рудаков Віталій Олександрович» 62
3.2. Аналіз сучасного стану ринку транспортних послуг України 71
3.3. Розрахунок показників ефективності на прикладі транспортування силікатної цегли 75
3.4. Шляхи удосконалення графіку роботи водіїв підприємства ФОП «Рудаков В.О.» на основі принципів логістики вантажних перевезень 82
Висновки до розділу 3 89

РОЗДІЛ IV. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ФОП «РУДАКОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ» 90

ВИСНОВКИ 94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 97

ВСТУП

Однією з найважливіших складових інфраструктури країни виступають об’єкти автодорожнього господарства, що включають в себе мережу автомобільних доріг загального і відомчого користування, а також мости, тунелі, естакади, транспортні розв’язки та інші об’єкти. В цілому по Україні та в окремих регіонах є істотні проблеми, що стосуються кількості, якості автодоріг, організації руху транспорту, переміщення пасажирів і перевезення вантажів.
В умовах сучасного стрімкого життя вантажоперевезення стали однією з найбільш важливих складових людської діяльності. Роботи з перевезення вантажів є важливою частиною ділового світу, оскільки більшість партнерських відносин засновані на вигідному товарно-грошовому обміні. І якщо кошти сьогодні можна без проблем переводити різними способами (використовуючи безготівковий розрахунок або реальні гроші), то товар необхідно реально переміщати з одного міста або країни в іншу.
Сучасні транспортні компанії пропонують можливість здійснювати вантажоперевезення як всередині окремо взятої країни, наприклад, перевезення вантажів по Україні або в окремо взятому регіоні чи місті, так і між різними країнами. Причому, при будь-якому варіанті перевезень вантаж може бути будь-якого розміру та обсягів. При перевезенні вантажів в іншу країну необхідно оформити відповідні документи, враховуючи міжнародні правила і вимоги.
Актуальність дослідження. На сьогоднішній день розвиток технологій дозволяє перевозити вантажі за допомогою автомобільного та залізничного, а також морського і авіатранспорту. Вибір способу перевезення вантажів залежить, як від специфіки та обсягу вантажу, так і від швидкості, з якою необхідно цей вантаж доставити до місця призначення.
При необхідності доставки вантажу на великі відстані, найбільш зручним варіантом є морські або авіаперевезення. При цьому, за допомогою авіації вантаж можна доставляти практично без обмежень – в самі короткі терміни і на будь континент. Однак, авіаперевезення – найбільш дорогий вид перевезення на сьогоднішній момент.
Транспортування вантажів на невеликі відстані, наприклад, вантажоперевезення в область, може здійснюватися як за допомогою автомобільного, так і залізничного транспорту. Якщо ж необхідна доставка вантажу «від дверей до дверей», то автомобільний транспорт буде оптимальним вибором.
Якщо використовувати тільки один вид транспорту для доставки вантажу неможливо, то здійснюються мультимодальні перевезення, що передбачають перевантаження з одного виду транспорту на інший. Звернувшись в транспортну компанію, можна замовити перевезення вантажів, а також узгодити з диспетчером оптимальні терміни і маршрут перевезення.
В нашій дипломній роботі ми будемо досліджувати надання послуг з вантажоперевезення ФОП «Рудаковим В.О.».
Проблему вдосконалення перевезень вантажів досліджувало багато вчених-науковців. Так, серед закордонних досліджень відзначимо такі наукові посібники, як «Автомобильные перевозки: организация и учт» під редакцією Л.Мирошниченко та Г.Саприкіна та перекладений з анлійської мови посібник «Логистика: интегрированная цепь поставок», автори Бауерсокс Д. Дж. та Клосс Д. Дж.
Вітчизняні дослідження також досить чисельні та ґрунтовні. Так, для теоретичного підґрунтя нашого дослідження ми використали посібник «Вантажні автомобільні перевезення» під редакцією М. Г.Босняка, «Вантажознавство: Вантажі, правила перевезень, рухомий склад» під редакцією Є.Вільковського, І.Кельмана, О.Бакуліча, «Логістика. Основи теорії» автор – Є.В. Крикавський, «Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху» під редакцією В. М.Герзеля, М.М. Марчука, М.А.Фабрицького та О. П.Рижого.
Також в нашій дипломній роботі були використані наукові статті та публікації, а саме: «Место и роль государства в регулировании рынка автотранспортных услуг», автор Ардельянова О. В., «Суть ринку автотранспортних послуг в сучасних умовах господарювання», автор Г.С. Григор’єв, «Роль автодорожнього комплексу України в сучасних умовах: проблеми і шляхи розвитку» автор Демішкан В. Ф., «Планування провізних можливостей автотранспортного підприємства в умовах ринку», автор Чигринець І. А. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці комплексного вдосконалення перевезень вантажів на прикладі ФОП «Рудаков В.О.». Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати теоретичні аспекти дослідження принципів логістики в транспортних системах;
2. Узагальнити інформацію про теоретично-правове регулювання автотранспортних перевезень;
3. Проаналізувати вивчення логістичних принципів вантажних перевезень на прикладі ФОП «Рудаков Віталій Олександрович»;
4. Дати характеристику системі управління охороною праці в ФОП «Рудаков Віталій Олександрович».
Об’єктом дослідження є вантажні перевезення в транспортній системі України.
Предметом дослідження є моделі і методи оптимізації перевезень вантажів на транспортній системі будь-якої структури і розмірності.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
6. Табличний: для створення таблиць в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про комплексне вдосконалення перевезень вантажів на прикладі ФОП «Рудаков В.О.» Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти дослідження принципів логістики в транспортних системах.
У другому розділі аналізується теоретично-правове регулювання автотранспортних перевезень.
У третьому розділі характеризуються та аналізується вивчення логістичних принципів вантажних перевезень на прикладі ФОП «Рудаков Віталій Олександрович».
У четвертому розділі досліджується система управління охороною праці в ФОП «Рудаков Віталій Олександрович».
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Комплексне удосконалення перевезень вантажів на прикладі ФОП Рудаков В.О.
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь