Формування і використання фінансових ресурсів підприємства

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Економіка

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА………………7
1.1. Економічна сутність та загальна характеристика фінансових ресурсів підприємства…………………………………………………………………………………………………………7
1.2. Формування та використання фінансових ресурсів підприємства……………………13
1.3. Методологія оцінки ефективності формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві………………………………………………………………………………………27
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАТ АПК “ЗОРЯ” ЗА 2006-2008 РР……………………………………………………………………………..32
2.1. Характеристика джерел формування та розміщення фінансових ресурсів підприємства……………………………………………………………………………………………………….32
2.2. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів і ділової активності підприємства……………………………………………………………………………………………………….46
2.3. Фінансова стійкість, прибутковість, ліквідність та платоспроможність як результати ефективного формування та використання фінансових ресурсів підприємства……………………………………………………………………………………………………….56
РОЗДІЛ 3
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………..64
3.1. Оптимізація джерел формування фінансових ресурсів на підприємстві…………..64
3.2. Фінансове планування та прогнозування як методи визначення джерел отримання та напрямків використання фінансових ресурсів………………………………….73
3.3. Підвищення ефективності формування і використання фінансових ресурсів…..78
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………………..85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………………………….92
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………………..96
ВСТУП

В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні спостерігається нестача фінансових ресурсів у багатьох суб’єктів господарювання. Це обумовлено рядом обставин. По-перше, втратою підприємствами власних фінансових ресурсів внаслідок збиткової їх роботи та інфляції. По-друге, недосконалістю системи оподаткування підприємств, що супроводжується іммобілізацією їх фінансових ресурсів. По-третє, високою вартістю залучення позичкових коштів.
Фінансові ресурси підприємств є одним із найважливіших для забезпечення їх діяльності видом ресурсів, основним джерелом фінансового забезпечення відтворювальних процесів.
Проблеми формування і використання фінансових ресурсів мають місце на кожному підприємстві. Вони пов’язані з особливостями організації виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємств; державною регуляторною політикою щодо формування та використання фінансових ресурсів підприємств.
Значний внесок у розробку теоретико-методологічних основ визначення сутності фінансових ресурсів та процесів їх формування і використання внесли вітчизняні вчені-економісти: Білик М.Д., Бланк І.О., Буряк Л.Д., Василик О.Д., Даниленко А.І., Загородній А.Г., Зятковський І.В., Костирко Л.А., Нам Г.Г., Сенчагов В.К., Огородник С.Я., Опарін В.М., Павлюк К.В., Поддєрьогін А.М., Романенко О.Р., Федосов В.М. та інші. В Росії дослідженню фінансових ресурсів присвятили свої праці Бєлоліпецький В.Г., Вахрін П.І., Ковальова А., Колчіна Н.В., Лапуста М.Г., Моляков Д.С., Павлова Л.П., Поляк Г.Б., Попова Р.Г., Родіонова В.М., Романовський М.В., Самонова І.Н., Скамай Л.Г., Г.І.Ткаліч та інші.
Стрижневою основою фінансів підприємств є формування фінансових ресурсів та отримання і розподіл доходів з метою забезпечення відтворення виробництва. Вони виконують роль сполучної ланки між окремими циклами відтворювального процесу. Порушення в їх функціонуванні відразу ж впливають на виробництво. Недостатність ресурсів веде до падіння виробництва, а їх відсутність до його припинення. Нестача фінансових ресурсів негативно впливає на виробничо-господарську діяльність підприємств, спричиняє виникнення та зростання заборгованостей перед суб’єктами господарювання, по оплаті праці та сплаті податків. При цьому зменшуються можливості фінансування подальшого розвитку підприємств, скорочуються надходженя до бюджету. За цих обставин важливого значення для здійснення фінансово-господарської діяльності набуває формування в достатньому обсязі фінансових ресурсів підприємств. Наявність достатніх доходів створює передумови для нормального ходу відтворювального процесу, але ще не гарантує його, оскільки все залежить від їх раціонального розподілу і ефективного використання. У свою чергу, ефективне використання фінансових ресурсів визначає фінансове благополуччя підприємства: платоспроможність, ліквідність, фінансову стійкість.
Ефективність діяльності кожного підприємства багато в чому залежить від повної і своєчасної мобілізації фінансових ресурсів та правильного їх використання для забезпечення нормального процесу виробництва і розширення виробничих фондів. Ефективне управління формуванням і використанням фінансових ресурсів дає можливість розв’язання таких основних завдань: формування оптимальної структури капіталу підприємства і вибір сфери його використання з метою забезпечення стабільності грошових надходжень і прибутковості; забезпечення фінансовими ресурсами поточної операційної, фінансової та інвестиційної діяльності; забезпечення виконання фінансових зобов’язань перед діловими партнерами, бюджетом і державними цільовими фондами; фінансового забезпечення виробничого розвитку; підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції; пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності; мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу; контроль за збереженням та використанням оборотних активів і прискоренням їх обороту; контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів. Розв’язання згаданих завдань актуалізує дослідження концептуальних підходів до зясування процесів формування і використання фінансових ресурсів на підприємстві.
Мета дослідження полягає у розробці пропозицій щодо удосконалення процесу формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі оцінки практичних аспектів та теоретичних основ фінансових ресурсів підприємства.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань:
• поглибити дослідження економічної сутності поняття фінансових ресурсів підприємств, закономірностей їх формування та впливу на фінансово-господарську діяльність;
• на основі вдосконалення класифікації джерел фінансових ресурсів підприємств, дослідити їх економічну сутність, фактори та важелі, що впливають на їх розмір;
• охарактеризувати та оцінити склад та структуру пасиву балансу;
• охарактеризувати джерела фінансування і кредитування;
• визначити конценцію формування активів підприємства, проаналізувати їх склад та структуру;
• оцінити склад та структуру необоротних активів, проаналізувати показники стану та ефективності використання основних фондів підприємства;
• оцінити склад та структуру оборотних активів підприємства, проаналізувати показники оборотності та ефективності використання оборотних активів;
• визначити шляхи підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів на досліджуваному підприємстві.
Об’єкт дослідження – ЗАТ АПК “Зоря”.
Предметом дослідження є особливості формування і використання фінансових ресурсів на підприємстві.
Методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, загальні методи наукового пізнання та теорії фінансового аналізу. Зокрема, для вирішення поставлених завдань використовувалися наступні методи: системно-структурний та описовий – при дослідженні економічної природи фінансових ресурсів і джерел їх формування; аналітичний, математичний, порівняльний – в процесі аналізу ефективності формування фінансових ресурсів підприємства, впливу заборгованості на процес формування фінансових ресурсів підприємства; статистичний – для визначення розмірів джерел фінансових ресурсів, їх складу і структури; формалізовані методи оцінки фінансового стану, визначення коефіцієнтів – для здійснення аналізу ефективності формування і використання фінансових ресурсів підприємства.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Формування і використання фінансових ресурсів підприємства”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

6 + thirteen =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.