Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1 Загальна характеристика й нормування оборотних
активів підприємства 6
1.2 Проблемні питання управління оборотним капіталом
підприємств 12
1.3 Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан
підприємства 19
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА
ВАТ “СЛАВУТСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА” 23
2.1 Аналіз джерел формування оборотних ресурсів 23
2.2 Аналіз ефективності використання оборотних активів 29
Висновки 33
Список використаних джерел та літератури 35
Додатки 38

Вступ

В той час, коли економіка України переходить до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.
Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан. Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність. Існує і зворотний зв’язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.
Важливу роль у збереженні фінансової стійкості підприємства відіграє раціональне управління оборотним капіталом за оптимальним визначенням його структури.
У реалізації цього завдання особлива роль належить фінансовому аналізу використання оборотних активів підприємства. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, його структурних підрозділів. Володіння сучасними методами економічних досліджень – запорука успіху управлінської діяльності. Саме тому важливість і актуальність проблеми фінансового аналізу оборотних активів підприємства беззаперечна.
Проблему фінансового аналізу оборотних активів підприємства досліджували такі вчені, як Артеменко В., Бойчук І. М., Василенко В. О., Ткаченко Т. І., Галуза С., Волик І. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є поняття та порядок фінансового аналізу оборотних активів підприємства.
Предметом дослідження є діяльність підприємства ВАТ „Славутська картонна фабрика” та її підрозділів, що спрямована на досягненні максимальних результатів при мінімальних витратах
Мета дослідження полягає в характеристиці фінансового фінансового аналізу оборотних активів підприємства. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати нормування оборотних активів підприємства;
2. Визначити проблемні питання управління оборотним капіталом підприємств;
3. Проаналізувати вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства;
4. Дати характеристику джерел формування оборотних ресурсів;
5. Провести аналіз ефективності використання оборотних активів на прикладі ВАТ „Славутська картонна фабрика”;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь