Фінансове забезпечення діяльності аграрних підприємств

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ВСТУП

Сьогодні, саме в аграрному секторі України створюється більше третини національного доходу, формується 70% обсягу загального роздрібного товарообороту, зосереджено біля третини основних виробничих фондів, працює четверта частина населення, зайнятого в економіці. Ніяке суспільство не зможе функціонувати нормально, якщо не матиме високорозвиненого аграрного сектора і достатньої кількості продовольства для забезпечення населення. Сільське господарство будь-якої країни за всіх часів було і залишається основною продовольчою галуззю народного господарства, стан якої прямо пропорційно залежить від обсягів коштів, вкладених у її розвиток. А тому в історії України не тільки нині, але й з найдавніших часів аграрне питання завжди було актуальним і складним.
Україна сьогодні може і повинна мати стійкий агропромисловий комплекс (АПК), спроможний вирішувати складні соціально-економічні завдання, забезпечувати продовольчу безпеку країни. Відповідно основою ефективного розвитку АПК є формування конкурентоспроможних підприємницьких структур. Конкурентоспроможність сільськогосподарських агроформувань передбачає можливість їх ефективного функціонування в умовах ринкової економіки. Це означає, що їх виробнича діяльність повинна найповніше відповідати споживчому попиту, забезпечувати максимальну окупність засобів виробництва і капіталу. Тому, розвиток агропромислового виробництва в Україні залежить від ефективного його фінансування.
Розв’язання проблем стабілізації аграрного сектора економіки України об’єктивно пов’язане із системою забезпечення сільськогосподарських підприємств необхідними фінансовими ресурсами. Але фінансування діяльності підприємств агропромислового сектора здійснюється з урахуванням специфіки функціонування цієї галузі, яка визначається сезонністю виробництва; тривалим періодом відтворення основних засобів; наявністю значного часового інтервалу між періодами здійснення витрат та отримання кінцевих результатів; безперервністю виробничих процесів; використанням у якості засобів та предметів праці живих організмів, які підпорядковані, у першу чергу, біологічним законам відтворення; залежністю результатів діяльності підприємств та відповідно джерел фінансування від впливу природно-кліматичних умов; необхідністю кредитного забезпечення операційної діяльності та подальшого успішного розвитку суб’єктів господарювання як наслідку впливу попередньо зазначених факторів.
Сьогодні в аграрній сфері головна роль відводиться активізації залучення фінансових ресурсів, як необхідної складової забезпечення сталого розвитку підприємств галузі. Ефективне реформування аграрної економіки, її структурне перетворення з якісним оновленням виробництва, ринкової та соціальної інфраструктури завжди базується на відповідному фінансовому забезпеченні. Кожне підприємство в умовах ринкової економіки самостійно приймає рішення щодо залучення тих чи інших джерел фінансування.
Всі вищеперераховані аспекти діяльності аграрних підприємств і зумовлюють актуальність дослідження їхнього фінансового забезпечення як основи розвитку всього сільськогосподарського сектору України.
Метою дослідження є визначення шляхів вдосконалення фінансового забезпечення аграрних підприємств України на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики. Відповідно до мети ставиться ряд завдань, а саме:
– дати визначення поняттям «фінанси» та «господарська діяльність» аграрних підприємств;
– розглянути види та джерела фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств;
– оцінити розвиток аграрного сектору України та його вплив на діяльність аграрних підприємств;
– проаналізувати такі джерела фінансового забезпечення аграрних підприємств як самофінансування, державне фінансування та кредитування;
– розглянути основні напрямки вдосконалення фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, враховуючи світовий досвід.
Об’єктом даного дослідження є аграрні підприємства України.
Предметом виступає фінансове забезпечення аграрних підприємств України.
Під час розкриття даної теми використовувались такі методи дослідження як:
– абстрактно-логічний – при дослідженні та характеристиці господарської діяльності аграрних підприємств та їх фінансового забезпечення;
– порівняльний – у процесі розгляду джерел фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств та при дослідженні зарубіжного досвіду;
– статистичний – для оцінки фінансової забезпеченості підприємств власними ресурсами, кредитними та бюджетними;
– аналітичний – у процесі дослідження факторів, що впливають на величину джерел фінансового забезпечення аграрних підприємств;
– графічний – для наочного зображення динаміки та тенденції досліджуваних явищ та процесів.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня фінансової забезпеченості сільськогосподарських підприємств. Ступінь наукової новизни результатів, одержаних автором, полягає у такому:
вперше:
– оцінено у порівнянні різні джерела фінансового забезпечення аграрних підприємств, зокрема розглянуто особливості самофінансування, кредитування та державного фінансування та їхній вплив на діяльність аграрних підприємств.
удосконалено:
– рекомендації щодо шляхів розвитку фінансового забезпечення аграрних підприємств України, зокрема запропоновано використання державної підтримки та спеціальних банківських програм кредитування як додаткових джерел фінансового забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств.
набули подальшого розвитку:
– методичні підходи до розгляду фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, його значення та видів.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Фінансове забезпечення діяльності аграрних підприємств
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь