Методи дослідження

Методи: описовий метод, метод комплексного та функціонального аналізу, а також метод моделювання.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань при аналізі емпіричного матеріалу в дисертації застосовується комплексний підхід до КО сучасної англійської мови. В роботі використовуються основні закони діалектики, принципи змінюваності та адаптивності мови як системи; а також елементи індуктивного і дедуктивного методів, дескриптивно-аналітичний, компонентний, контекстуальний і статистичний аналізи.  Застосовуються операції класифікації та систематизації, порівняння і зіставлення. При аналізі квантитативного простору сучасної англійської використовується польова стратегія вивчення системно-функціональної організації КО.
У дисертаційній роботі сполучаються і комбінуються загальнонаукові, загальні і часткові лінгвістичні методи: індуктивний, аналітичний метод при аналізі концептуального матеріалу; конструктивний метод моделювання і як його втілення – трансформаційний метод і метод субституції, порівняльний метод і метод змістовної інтерпретації отриманих результатів