Мета та завдання дослідження

Після цього необхідно логічно перейти до мети дослідження, а також зазначити конкретні завдання, які будуть вирішуватися відповідно до зазначеної мети (слідкуючи за логікою розгляду питань у плані курсової роботи).
Зразок
Мета дослідження: визначити характеристики формування та ідентифікації українських та зарубіжних брендів в результаті їх порівнювання.
Дослідницькі завдання:
•    вивчити і науково обґрунтувати феномен бренду, аби сформувати теоретичну основу для аналізу конкретних зразків національних брендів;
•    обґрунтувати актуальність питання про формування та ідентифікацію національних брендів (на прикладі українських та закордонних брендів);
•    виявити формальні та змістові складові бренду як чинники його ідентифікації;
•    визначити ставлення споживачів до українських брендів;
•    з’ясувати найпопулярніший український та зарубіжний бренд для українського споживача;
•    надати загальні рекомендації щодо покращення ідентифікації національних брендів серед споживачів.