Лінгвістика тексту

Лінгвістика тексту – наука, що вивчає особливості, правила побудови тексту і його категорії зв’язності, виражені згідно цих особливостей [3, 101]. Отож, слід зазначити, що об’єктом дослідження текстолінгвістики є текст, незалежно від типології: усний, письмовий, художній, науковий, реклами, спортивні коментарі, інтерв’ю, промови, молитви, новели, ремарки, анотації, замітки тощо. Усі ці тексти мають певну комунікативну мету (яку значно легше віднайти чи зрозуміти у текстах меншого формату, ніж у великих новелах, романах, епопеях) і є повнозначними одиницями мовлення, як виду людської діяльності.
Радянський енциклопедичний словник визначає текст як:
1) послідовність речень, слів (в семіотиці ? знаків), побудована згідно до правил певної мови, певної знакової системи і утворює собою повідомлення;
2) словесне утворення; в художній літературі – завершений твір, або його фрагмент, утворений із найпростіших знаків мови (слів) і складних естетичних знаків (складових частин поетичної мови, сюжету, композиції тощо) [27, 1056].
Ці визначення не можуть надати точного уявлення про текст як складне комунікативне явище, адже вони не актуалізують поняття „концепція тексту” (одна із найважливіших ознак тексту), яка саме і перетворює речення чи комплекс речень у текст.
Отож, текст народжується мовцем або тим, хто пише, відповідно до його задуму із потребою найоптимальнішого передання змісту. Далі він проходить етап редагування, відповідно до стилістичних норм мови та комунікативної доречності в кожній окремій ситуації. Цей етап здійснює або власне автор у вигляді внутрішньої, мисленнєвої підготовки і найчастіше в усному мовленні, або спеціальні інстанції (це стосується здебільшого художніх текстів). Останнім етапом тексту є його інтерпретація або реакція на нього читача (адресата). Завданням читача є вияв найбільшої кількості закладених у ньому думок і почуттів автора, розуміння тексту й індивідуальне його тлумачення. Інколи внаслідок певних причин порушується процес сприйняття тексту читачем і, отже, деформується запланована автором модель інтерпретації твору. Чому і внаслідок яких причин відбуваються такі зсуви та формуються проблемні ситуації і покликана з’ясувати текстолінгвістика, як наука про подачу, сприйняття і розуміння тексту.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Лінгвістика тексту
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь