Вимоги до виконання курсових робіт

Курсова робота студентів-країнознавців із дисципліни теорія міжнародних відносин виступає в якості основного науково-навчального дослідження впродовж другого року підготовки фахівців.

Вона виконується на білому стандартному папері формату А4 (210 х 297 мм) у друкованому вигляді та подається на кафедру переплетеною.

Обсяг роботи – 30-35 сторінок (без списку літератури та додатків). Нумерація сторінок починається з третьої, а перша сторінка (титульна) і друга (зміст) – не нумеруються.

Структурно робота повинна складатися із вступу, трьох-чотирьох (або більше) розділів (кожен з яких може поділятися на підрозділи), висновків, списку використаних джерел і літератури, додатків у вигляді схем, таблиць, графіків, діаграм, витягів із документів, біографій персоналій тощо. Всі перелічені складові частини курсової роботи (за винятком підрозділів) починаються з нової сторінки.

Курсова робота обов’язково повинна містити посилання на використані джерела та літературу, до яких належать монографії, газетні та журнальні статті, збірники документів, хрестоматії, окремі закони й інші нормативні акти, довідники та посібники, інформаційні ресурси з мережі Інтернету. Посилання можуть бути виконані у вигляді приміток (до роботи в цілому або окремих розділів), у вигляді посторінкових підстрокових посилань або ж у вигляді посилань у квадратних дужках із зазначенням відповідної позиції у списку літератури та тому, випуску, сторінки тощо.

Вступ повинен містити такі складові елементи:

актуальність проблеми дослідження;

стан наукового вивчення теми;

мета дослідження;

завдання роботи;

об’єкт і предмет дослідження;

методологія дослідження.

Перший розділ присвячений аналізу основних теоретичних положень і методології наукового дослідження. У ньому, по-перше, характеризуються базові категорії та підходи до проблеми, а, по-друге, принципи та методи дослідження даної конкретної проблеми.

Другий-третій (а при потребі й більше) розділи повинні розкривати суть досліджуваної проблематики та зміст головних питань. Вони обов’язково виконуються на основі використання матеріалів з хрестоматії, тобто витримок із праці чи праць відповідного автора.

Останній розділ роботи повинен носити прикладний аналітичний характер і містити самостійне практичне дослідження наукової проблеми чи її окремої частини та завершуватися практичними рекомендаціями. Він обов’язково виконується на основі застосування охарактеризованої у першому розділі методології наукового дослідження.

Кожен із розділів має вирішувати одне чи кілька сформульованих у вступі завдань і завершуватися відповідними самостійними підсумками.

У висновках до курсової роботи подаються основні наукові результати проведеного дослідження, які свідчать про реалізацію сформульованої мети. Ці висновки ні в якому разі не можуть бути просто сумою підсумків до окремих розділів. Їх бажано подавати у чіткому, концентрованому вигляді з переліченням (по-перше, по-друге… тощо) наведених положень.

Список використаних джерел і літератури найдоцільніше складати в алфавітному порядку: спочатку вся література на кирилиці, потім – на латиниці. Можливий також список за порядком наведених посилань. Ще один варіант списку – його поділ на джерела та літературу (при цьому кожна із складових подається в алфавітному порядку). У всіх випадках обов’язкова наскрізна нумерація використаних джерел і літератури.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Вимоги до виконання курсових робіт
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь