Цілі курсової роботи

Опубліковано: 11.12.2014

Навчальна програма підготовки фахівців-перекладачів для студентів напряму 6.020303 “Філологія” (“Переклад”) побудована таким чином, що на початковому етапі навчання студенти набувають теоретичних знань та вмінь перекладу, які шліфуються до професійних навичок якісного та високоякісного перекладу на старших курсах. Завершує перекладознавчу підготовку майбутніх фахівців-перекладачів написання курсових робіт, тематика яких спирається на навчальний матеріал, опанований протягом ІІ – IV курсів.
Основне завдання курсової роботи – показати ступінь сформованості професійних знань, умінь та навичок випускників, а також виявити їх можливий потенціал щодо проведення подальших наукових досліджень у галузі перекладознавства.
Виконання роботи передбачає науковий пошук та творчий підхід студента до наукового дослідження, відбору, систематизації і самостійного аналізу мовних явищ, а також висновки науково-практичного характеру.
Цілі курсової роботи:
– поглибити теоретичні знання та удосконалити вміння і практичні навички студентів щодо виконання професійної перекладацької діяльності в галузі бізнесу, економіки та торгівлі;
– формувати вільне науково обґрунтоване мислення майбутніх перекладачів у напрямі аналізованого і досліджуваного матеріалу відповідно до актуальних, дискусійних проблем перекладознавства;
– виявити науково-дослідний потенціал випускників з метою залучання їх до подальшої наукової діяльності (навчання в магістратурі, аспірантурі тощо).
Цілі курсової роботи виходять із загальної спрямованості навчального процесу в вищій школі – забезпечення країни фахівцями, спроможними вільно співпрацювати з іноземними партнерами в дусі суспільних процесів та шляхів євроінтеграції, визначених Болонською конвенцією та відповідними директивами МОН України. У зв’язку з цим праця перекладача все більше набуває актуальності в сучасному полілінгвальному суспільстві.
Курсова робота має відображати глибокі знання основних понять та термінів досліджуваної теми, а також вміння аналізувати, узагальнювати, досліджувати літературні джерела, користуватися сучасними методами дослідження, логічно й чітко викладати матеріал, робити висновки та узагальнення, оформляти роботу відповідно існуючих стандартів.

© Всі права захищені - 2023, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.