Список використаних джерел та літератури

Список використаної літератури подається за алфавітом у такому порядку: законодавчо-нормативні акти (згруповані у хронологічному порядку); наукова література: книги, монографії, статті з журналів та газет (згруповані в алфавітному порядку); матеріали з Інтернету.
Спочатку подаються джерела з кириличного алфавіту, потім латиномовного.
Мінімальна кількість позицій у списку використаних джерел та літератури має становити – 25 джерел.
У список включаються тільки ті наукові праці, які дійсно були використані студентом в процесі роботи над темою.
Список літератури оформляється згідно до правил ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Зразок
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Текст] : Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради. – К., 1999. – №7. – ст. 37.

2. Аакер, Д. Создание сильных брендов [Текст] / Д. Аакер. – М.: Дом Гребенникова, 2003. – 437 с.
3. Алексеев, П. Диалектический материализм [Текст] / П. Алексеев, А. Панин. – М.: Высшая школа, 1987. – 335 с.
4. Амблер, Т. Практический маркетинг [Текст] / Т. Амблер, Ю. Каптуревский. – СПб: Питер, 1999. – 400 с.
5. Домнин, В. Брендинг: новые технологии в России [Текст] / В. Домнин. – 2-е изд. – СПБ.: ПИТЕР, 2004. – 384 с. – (Маркетинг для профессионалов).
6. Ляпоров, В. 100% Брэнд. Как продавать счастье [Текст] / В. Ляпоров. – М.: Бестселлер, 2004. – 192 с.
7. Мамлеева, Л. Анатомия бренда [Текст] / Л. Мамлеева, В. Перция. – М.: Питер, 2005. – 90 с.
8. Музыкант, В. Формирование бренда средствами PR и рекламы [Текст] : учеб. пос. / В. Музыкант. – М., 2004. – 606 с.
9. Раис, Л. 22 закона создания бренда [Текст] / Л. Раис, Э. Раис. – М.: Москва, 2004. – 64 с.
10. Рудая, Е. Основы бренд-менеджмента [Текст] / Е. Рудая. – М.: Аспект, 2006. – 256 с.
11. Старов, С. А. Бренд: понятие, сущность, еволиция [Текст] / С.А. Старов // Весник Санкт- Петербургского университета: наук.-теор. журн. / гл. ред. Л. А. Вербицкая. – СПб.: Из-во СПб у-та, 2008. – июнь. – Вип.2. – С. 3-39. – (Серия 8. Менеджмент).
12. Тамберг, В. Брендинг в розничной торговле. Алгоритм построения с нуля [Текст] / В. Тамберг, А. Бадьин. – М.: ЭКСМО, 2008. – 222 с.
13. Тамберг, В. Бренд. Боевая машина бизнеса [Текст] / В. Тамберг, А. Бадьин. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 240 с.
14. Тесакова, Н. Бренд и торговая марка: развод по-русски [Текст] / Н. Тесакова, В. Тесаков. – СПб.: Питер, 2004. – 267 с.
15. Чармэссон, Г. Торговая марка. Как создать имя, которое принесет миллионы [Текст] / Г. Чармэссон. – СПб.: Питер, 1999. – 222 с.
16. Чернатони, П. От видения бренда к оценке бренда. Стратегический прочес роста и усиления брендов [Текст] / П. Чернатони. – М.: Группа ИТД, 2007. – 310 с.
17. Шульц, Д. Стратегические бренд-коммуникационные компании [Текст] / Д. Шульц, Б. Барнс. – М.: ИД Гребенникова, 2003. – 512 с.
18. 30 найпопулярніших брендів України [Електронний ресурс] // Фокус: еженедельник. – Режим доступу: _________/exclusive/37/2145/30 _naypopulyarnishih_brendiv_ukrayini. – Назва з екрану.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Список використаних джерел та літератури
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь