Зразок оформлення додатків в курсовій роботі

Опубліковано: 23.10.2014

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, надрукований вгорі і відповідну нумерацію. У правій верхній частині над заголовком повинно бути надруковано слово «Додаток» і велика літера, що починає додаток. Додатки слід позначати послідовно великим літерами української абетки за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.
За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка. У цьому випадку перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку. Наприклад А.2 – другий розділ додатку А.
Додатками до курсової роботи можуть бути таблиці, діаграми, фотографії тощо. Зразки їх оформлення подані у Додатках В, Д.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.