Оформлення бібліографічних посилань у курсовій роботі

Правила та приклади оформлення бібліографічних посилань у курсовій роботі
Бібліографічні посилання – це сукупність бібліографічних відомостей про цитовані, розглянуті або згадані у тексті науково-дослідної роботи студента документи (їх складові частини або групи документів), необхідні для загальної характеристики, ідентифікації та пошуку.
Існує декілька випадків, які обов’язково потребують зазначення першоджерела в курсовій роботі:
• Пряме цитування з першоджерела – Українські дослідники М. Хоменко та О. Грабар у своїй праці «Посібник з діловодства» подають таке визначення положенню, як організаційному документові: «це правовий акт, що визначає основні правила організації діяльності установ, підприємств та організацій, а також їхніх структурних підрозділів» [23, c.28].
• Непряме цитування з першоджерела – Відповідно до «Примірної інструкції з діловодства», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів № 1153 від 17.10. 1997 року, в державних установах та інших центральних і місцевих органах виконавчої влади визначається конкретний комплекс документів, передбачених номенклатурою справ та необхідних і достатніх для документування їх діяльності [3, c. 34].
• При поданні класифікації чи групування – Нормативно-методична база діловодства охоплює:
1) законодавчі акти України у сфері інформації, документації та документування;
2) укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Уряду України, які регламентують питання документаційного забезпечення управління в Україні;
3) правові акти органів виконавчої влади (міністерств, відомств, комітетів) як загальногалузевого, так і відомчого характеру;
4) правові акти нормативного та інструктивного характеру [16, c. 21].
Посилання на першоджерела оформлюється за Оксфордською системою – у квадратних дужках [16, c. 21], в яких зазначається порядковий номер першоджерела в «Списку використаних джерел та літератури» – «16» та номер сторінки, звідки взято текст з зазначенням літери «с» – «с. 21». Крапка в кінці речення проставляється після, а не перед квадратними дужками.

Посилання на додатки в тексті курсової роботи
Посилання на додатки в тексті курсової роботи є обов’язковими! Посилання на додаток робиться в круглих дужках. Наприклад, «результати соціологічного дослідження: 30% керівників вважають, що в їх організації постійно відбувається витік конфіденційної інформації; 40% недовіряють своїм працівникам всієї комерційної інформації; 20 % – вільно розповсюджують інформацію про свою діяльність (Додаток А)».

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Оформлення бібліографічних посилань у курсовій роботі
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь