Курсова робота: загальні положення

Опубліковано: 23.10.2014

Курсова робота є важливою формою самостійного вивчення студентами матеріалів одного з курсів зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Її виконання сприяє поглибленому ознайомленню з державними законодавчими актами і програмними документами, науковими працями вітчизняних та закордонних дослідників, статистичними, фактичними матеріалами однієї з проблем основних курсів зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Виконання курсової роботи передбачає вироблення навичок самостійної роботи з науковими джерелами і оволодіння методикою досліджень, а також здатність обрати і проаналізувати наукову або практичну проблему роботи, самостійно узагальнити опрацьований матеріал, обґрунтувати висновки.
Курсова робота здійснюється за класичною методикою здійснення наукового дослідження.
Першим етапом наукового дослідження є вибір теми наукового дослідження і є одним з відповідальних етапів. Тема, яку обирає для дослідження студент, повинна бути пов’язана з основними напрямками розвитку галузі та з науковими дослідженнями. Вибір теми дослідження здійснюється дослідниками самостійно на підставі таких критеріїв: актуальність теми, новизна теми, перспективність, відповідність профілю, здійснення розробки теми в умовах закладу, ступінь відповідності теми, вибраної дослідником.
На другому етапі дослідник згідно з обраною темою, самостійно добирає відповідні літературні джерела, офіційні документи, відомчі матеріали з теми та опрацьовує їх.
Третій етап – уточнення проблеми (теми) і складання змісту науково-дослідної роботи. При складанні плану роботи перш за все необхідно зробити обґрунтування теми, визначити її актуальність, новизну, розробити завдання.
Четвертий етап – формулювання гіпотези, наукового припущення, висунутого для пояснення будь-яких явищ, процесів, причин, які зумовили певний наслідок.
П’ятий етап. Сформульована мета й гіпотеза дослідження логічно визначають завдання, які потрібно вирішувати в процесі роботи.
Шостим етапом є визначення методології дослідження. У науково-дослідній роботі застосовуються переважно методи спостереження, аналіз і узагальнення, моделювання.
Сьомий етап – робота з систематизації і накопиченого матеріалу відповідно до плану роботи, проведення аналізу наукових праць, практичного досвіду.
Восьмий етап. На цьому етапі зібрані при експериментальному дослідженні матеріали обробляють статистично. Головне завдання аналізу отриманих даних полягає у їх порівнянні зі сформульованою гіпотезою та уточненням її.
Дев’ятий етап складання розширеного плану науково-дослідної роботи, відповідно до змісту напрацьованого матеріалу.
Десятий етап – літературне оформлення результатів дослідження.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.