Забезпечення рентабельності підприємства

60.00 грн

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ………………………………………………………………………. 5
1.1. Сутність та види рентабельності ………………………………………………… 5
1.2. Методика розрахунку рентабельності …………………………………………….. 9
1.3. Характеристика факторів, що визначають рентабельність підприємства …… 16
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТОВ СГП «ІМЕНІ ВОЛОВІКОВА» ..….…………… 25
2.1. Економічна характеристика діяльності ТОВ СГП «Імені Воловікова» …….… 25
2.2. Оцінка показників рентабельності за 2005-2008 рр. ………………..……….…. 38
2.3. Аналіз рентабельності основної діяльності підприємства ..……………….…… 47
РОЗДІЛ 3
НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ………… 61
3.1. Формування комплексу заходів розвитку підприємства в довгостроковому періоді …………………………………………………………………….…………….. 61
3.2. Вдосконалення витрат підприємства ……………………………..……………… 67
3.3. Визначення резервів росту фінансових результатів від основної діяльності підприємства ……………………………………………………………………………. 74
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….…… 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………………….. 84
ДОДАТКИ ……………………………………………………………………………….88

ВСТУП

В умовах ринкової економіки підприємство спроможне існувати і функціонувати лише за наявності в нього прибутку. Критерієм оцінки ефективності функціонування підприємства є рентабельності. Саме рентабельність демонструє результативність понесених витрат, ефективність використаних ресурсів.
Рентабельність показує на скільки відсотків результат, отриманий підприємством перевищує витрати і ресурси, понесені на його отримання. Великий відсоток віддачі грошових ресурсів – це потужне джерело самофінансування підприємства (вкладення коштів у виробництво, забезпечення розширення діяльності, її диверсифікація); це стимулювання праці персоналу; це надходження до бюджету. В результаті це самооцінка в цілому всього підприємства і кожного його напрямку окремо). Це критерій статусу (місця) підприємства з-поміж інших.
Таким чином актуальним постає необхідність дослідження рентабельності підприємства та її напрямків її забезпечення
Мета дослідження полягає у визначенні напрямків забезпечення рентабельності підприємства на основі теоретичних і практичних аспектів оцінки рентабельності підприємства.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань:
 розкрити сутність та методику розрахунку рентабельності;
 дати економічну характеристику підприємству;
 оцінити показники рентабельності;
 проаналізувати рентабельність основної діяльності підприємства;
 визначити напрямки забезпечення рентабельності підприємства.
Об’єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Імені Воловікова» (ТОВ СГП «Імені Воловікова»).
Предмет дослідження – забезпечення рентабельності підприємства.

Для досягнення поставленої в роботі мети та виконання завдань були використані такі методи:
 методи аналізу й синтезу;
 метод застосування формул;
 математичний (проведення розрахунків);
 статистичний;
 логічний (побудова тверджень та висновків шляхом логічних умовиводів);
 табличний (систематизація даних та подання їх у формі таблиці);
 графічний та схематичний (використання діаграм, схем для наочного відображення матеріалу).