Урок футболу в школі

60.00 грн

Скачати курсову роботу

Зміст

Вступ……………………………………………………………………..………3
Розділ 1. Урок футболу в Україні: передумови введення,
основна форма організації учнів, орієнтовна програма…….………..……5
1.1 Передумови введення уроку футболу……………….……………..5
1.2 Урок, як основна форма організації
фізичного виховання учнів……………………………………….…….13
1.3 Орієнтовна програма проведення
навчально-тренувальних занять з футболу……………….…..……..40
Розділ 2. Організація та проведення дослідження……….…..….…………63
2.1 Організація дослідження……………………..………….…………63
2.2 Методика проведення дослідження…………………..….……….69
Розділ 3. Результати дослідження та їх обговорення……….……………..73
Висновок…………………………………………….…………………………..90
Література……………………………………………………….………………94

Вступ

Актуальність. В умовах реформування усіх сфер життя в Україні почало занепадати фізичне виховання учнівської та студентської молоді. Майже 90 відсотків дітей, учнів, студентів мають відхилення у здоров’ї, понад 5 відсотків – незадовільну фізичну підготовку. Щороку до лав Збройних сил України за станом здоров’я не призивається кожний четвертий юнак призовного віку. В занепаді знаходиться масовий і підлітковий футбол. Якщо до прийняття незалежності в Україні регулярно тренувалися і брали участь у змаганнях майже 500 тисяч юних футболістів, то у минулому році чисельність учасників змагань скоротилася майже втричі.
Третій урок фізкультури, який передбачено проводити в загальноосвітніх школах відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт” (стаття 12) від 24 грудня 1993 р. та Указу Президента України від 1 вересня 1998 р. „Про затвердження цільової комплексної програми „Фізичне виховання – здоров’я нації” не проводився.
Заходи, передбачені постановою Кабінету міністрів України від 23 червня 1997 р. №600 „Про цільову комплексну програму розвитку футболу в Україні на 1997-2002 роки”, здійснена не в повному обсязі.
Кошти в держаному бюджеті необхідні на виконання зазначених заходів не передбачалися.
Слід відмітити, що в розвинутих країнах світу питанням розвитку фізичного виховання, фізичній культурі і спорту, в тому числі футболу, надають важливого значення, розглядаючи їх як найбільш економічно вигідний та ефективний засіб профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та розв’язання інших соціальних проблем.
Так наприклад, в Німеччині, населення якої складає 80 млн. чоловік, до футболу вже залучено більше 3 млн. дітей та підлітків. Ефективна система гри дітей у футбол запроваджена в Норвегії, Франції і у ряді інших держав.
Досвід економічно розвинутих країн свідчить, що більш перспективний і економічно вигідний для суспільства шлях по збереженню здоров`я пов`язаний з широким впровадженням профілактичних технологій. Наприклад, у Фінляндії за рахунок позитивних змін у способі життя домоглися знизити показники захворюваності на серцево-судинні недуги і смертності від них на 50%. Про це свідчать і результати багаточисельних епідеміологічних досліджень: визначальними факторами формування та зміцнення здоров`я, попередження захворювань є умови та спосіб життя (більш ніж на 50%).
В результаті новизни і актуальності цієї наукової проблеми, ми обрали тему магістерської роботи: урок футболу в школі.
Об’єкт дослідження: вплив уроку футболу на показники фізичних якостей учнів школи.
Предмет дослідження: вплив уроку футболу на показники фізичних якостей учнів Острозької гімназії.
Мета дослідження: визначити вплив уроку футболу на показники фізичних якостей учнів Острозької гімназії.
Завдання дослідження:
1) Розкрити передумови введення уроку футболу в школах.
2) Проаналізувати урок, як основну форму проведення занять з учнями.
3) Розглянути орієнтовну схему проведення уроку футболу в школі.
4) Дослідити рівень розвитку фізичних якостей учнів Острозької гімназії.
Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.