Система оподаткування підприємства критерії оптимізації

60.00 грн

Скачати курсову роботу

ВСТУП

Податкова система будь-якої країни ставить собі за мету: по-перше, акумулювати фінансові ресурси, щоб виконати обов’язки перед суспільством щодо забезпечення соціальних умов життя населення, утримання органів державного управління; по-друге: стимулювати розвиток економіки держави за рахунок розширеного відтворення. Така мета може реалізовуватись тоді, коли суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють податкові відрахування і платежі до бюджетів усіх рівнів у потрібному обсязі, а частина нерозподіленого прибутку залишається у їхньому розпорядженні.
Тому, головним методом державного регулювання підприємницької діяльності виступає саме система оподаткування, що використовується як інструмент впливу на стимулювання та обмеження певних видів підприємництва, засіб формування державного бюджету.
У світовій практиці розвитку підприємництва система оподаткування поряд із бюджетним фінансуванням визначених державною політикою пріоритетних напрямків розвитку, справляє найбільший вплив на процентну політику, грошовий обіг та господарську кон’юнктуру в цілому.
Актуальність дослідження системи оподаткування підприємства та критеріїв її оптимізації полягає в тому, що система оподаткування – це продукт закономірного результату економічного розвитку суспільства, об’єктивно необхідна частина її економічної структури, що втілює досить складне утворення законодавчих і нормативних актів, які регулюють взаємовідносини між державою і підприємцем. Ця система перебуває в постійному русі, що знаходить відображення в появі нових офіційних документів, які регулюють оподаткування підприємницької діяльності, у змінах і доповненнях до вже діючих законів.
Крім того система оподаткування значно впливає на прийняття багатьох фінансових рішень на підприємстві. Це зумовлює необхідність її оцінки та пошук шляхів її оптимізації. Тому наукове дослідження оподаткування підприємств на державному рівні важливе і об’єктивно необхідне.
Отже, метою даної роботи є вдосконалення функціонування системи оподаткування ВАТ «Тернопільсортнасіннєовоч» через оцінку чинної системи оподаткування та шляхом застосування альтернативних шляхів у оподаткуванні.
Відповідно до мети ставиться ряд завдань, а саме:
 розгляд теоретичних аспектів системи оподаткування України та її видів;
 оцінка податкового навантаження на об’єкт;
 аналіз доцільності переходу підприємства на спрощену систему оподаткування;
 розгляд закордонного досвіду в оподаткуванні підприємств та перспективних шляхів розвитку;
 розгляд інших шляхів оптимізації підприємства.
Об’єктом даного дослідження є ВАТ «Тернопільсортнасіннєовоч».
Предметом виступає система оподаткування ВАТ «Тернопільсортнасіннєовоч».
Під час написання курсової роботи використовувались такі методи дослідження як статистичний, аналітичний та графічний.