Сімя та сімейні правовідносини

60.00 грн

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СІМ’Ї 6
1.1 Історія розвитку сім’ї 6
1.2 Поняття сім’ї 8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ 13
2.1 Поняття та види сімейних правовідносин 13
2.2 Здійснення та захист сімейних правовідносин 18
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

ВСТУП

Сімейне право як система різноманітних правил поведінки торкається кожного, ведучи та оберігаючи його з материнського лона, від колиски – до літнього віку. Тому недивним є великий інтерес до нього з боку кожного громадянина.
Сімейне право – це й навчальна дисципліна, призначення якої полягає не лише у вивченні чинного законодавства. Вона покликана утверджувати культ Матері, Батька, Дитини, культ Сім’ї, бути містком між звичаями і традиціями поколінь.
Сім’я, родина в основі буття кожної людини. У ній вона народжується, мужніє. Від батьківського порога стелеться стежка у широкий світ. На цьому життєвому шляху людина створює свою сім’ю, щоби згодом і з неї також випурхнули діти. І так – споконвіку й довіку. Родина притягує людину до себе, незважаючи на вік та відстань. До неї сходяться усі життєві дороги.
Актуальність дослідження. Сімейні стосунки завжди були предметом правового регулювання: звичаї, традиції, писані закони стабілізували їх, спрямовуючи в русло, яке відповідало рівню суспільної потреби та національної свідомості.
Минули тисячоліття, але сім’я не втратила своєї цінності. Навпаки, на тлі різноманітних соціальних негараздів вона часто є єдиним прихистком, єдиною надією на порятунок. Сім’я виконує низку дуже важливих функцій, і немає іншого соціального інституту, який міг би її у цьому замінити.
Сім’я барометр суспільства, стосунки між подружжям – барометр сім’ї. Як часто сьогодні в новинах можна почути, що в тому то, чи в іншому місті сталася бійка між подружжями або певних батьків позбавили прав за невідповідне поводження з дітьми. Саме тому для того, щоб подружжям віщувалася світла погода, неабияке значення має й стан законодавства, яке регулює відносини у сім’ї, в родині.
Проблему сім’ї та сімейних правовідносин досліджували такі вчені, як Антокольска М.В., Бірюков І.А., Боброва Д.В., Доліненко Л.О. Доліненко В.О., Сарчевська С.О., Ромовська З. В., Дзера О.В., Кузнецова Н.С. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці сім’ї та сімейних правовідносин. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Проаналізувати історію розвитку сім’ї;
2. Охарактеризувати поняття сім’ї;
3. Дослідити поняття та види сімейних правовідносин;
4. Коротко охарактеризувати здійснення та захист сімейних правовідносин.
Об’єктом дослідження є цивільно-правові норми в сфері регулювання сімейних відносин в Україні.
Предметом дослідження є законодавство України, що регулює сімейні правовідносини.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Історичний метод: для ретроспективного аналізу розвитку поняття „сім’я”.
4. Логіко-семантичний метод: для визначення понятійного апарату, що використовується в дослідженні.
5. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про сім’ю та сімейні правовідносини. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.