Пріорітети розвитку міста Нетішин у програмах кандидатів на посаду міського голови 1994-2006 років

60.00 грн

Скачати курсову роботу

План
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ перший. Теоретико-правові основи місцевого самоврядування………5
1.1.Місцеве самоврядування: загальні положення………………………………5
1.2.Повноваження міського голови………………………………………………7
Розділ другий. Пріорітети розвитку міста у соціальній та гуманітарній сферах…………………………………………………………………………….11
2.1.Вибори 1994 року……………………………………………………………11
2.2.Вибори 1998 року……………………………………………………………12
2.3.Вибори 2002 року…………………………………………………………….13
2.4.Вибори 2006 року……………………………………………..……………..16
Розділ третій. Основні напрямки розвитку міста у економічній сфері та сфері будівництва………………………………………………………………………19
3.1.Вибори 1994 року……………………………..……………………………..19
3.2.Вибори 1998 року……………………………………………………………19
3.3.Вибори 2002 року………………………………………………………….…20
3.4.Вибори 2006 року……………………………………………………………21
Висновки……………………………………………………………..…………..24
Список використаних джерел та літератури………………………………..….27

Вступ
Питання розвитку місцевого самоврядування в Україні залишається актуальним з моменту проголошення її незалежності. Існує дві теорії його розвитку:
1. в державі повинна відбутися децентралізація влади. Органи місцевого самоврядування мають отримати більше повноважень у вирішенні справ на місцях;
2. місцеве самоврядування повинне жорсткіше контролюватися державою.
Дана наукова робота є актуальною саме на місцевому рівні – вона дозволяє виявити, яким кандидати на посаду міського голови міста Нетишина різних років бачили розвиток міста, відслідкувати еволюцію даних поглядів. При роботі над дослідженням, подібні праці не зустрічалися (у місті Нетішин).
Метою даної роботи є встановити, які шляхи розвитку міста були пріоритетними для кандидатів на пост міського голови під час виборів 1994, 1998, 2002, 2006 років.
Відповідно до мети, були поставлені наступні завдання:
• проаналізувати передвиборчі програми кандидатів на пост міського голови 1994-2006 років;
• виявити основні напрямки розвитку міста Нетішин в даних програмах у соціальній, гуманітарній, економічній сфері, сфері будівництва;
• простежити еволюцію виявлених пріоритетів.
Об’єкт дослідження – передвиборчі програми кандидатів.
Предмет – пріоритети розвитку міста Нетішин.
Методи, які були використані під час проведення даного дослідження:
• контент-аналіз – дозволив виявити основні напрямки розвитку міста, які вбачали кандидати на посаду мера у своїх передвиборчих програмах;
• історико-порівняльний – за допомого цього методу вдалося співставити основні пункти передвиборчих програм, зробити певні висновки про їх еволюцію.
У ході написання курсової роботи було використано Конституцію України, закони України: «Про місцеве самоврядування», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних міських голів»; монографії. Основою для написання роботи були передвиборчі програми кандидатів на посаду міського голови, опубліковані в «Нетішинському віснику» – офіційному друкованому виданні Нетішинської міської ради.
Під час виборів 1994 та 1998 років посада мера офіційно звучала «голова міської ради». Починаючи з 2002 року – «міський голова».
Оскільки перші вибори голови міської ради за часів незалежності проходили 1994 року, ця дата стала нижньою межею дослідження.
Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, 10 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.