Особливості непрямого оподаткування в Україні

60.00 грн

Скачати курсову роботу

Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти непрямого оподаткування
1.1. Система оподаткування та її становлення в Україні, сутність та види податків
1.2. Непрямі податки, їх суть та види
1.3. Вплив непрямого оподаткування на фінансово – господарську діяльність суб’єктів господарювання

Розділ ІІ. Аналіз непрямих податків в Україні
2.1. Ефективність використання ПДВ в Україні
2.2. Акцизний збір в системі непрямого оподаткування
2.3. Аналіз митних платежів та наслідки застосування митних пільг в Україні

Розділ ІІІ. Переваги та шляхи вирішення недоліків непрямого оподаткування в Україні

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Додатки

Вступ

Стабільна та збалансована податкова система – ефективний інструмент економічної політики держави в умовах ринкової трансформації. Побудова раціональної податкової системи потребує розвитку теорії оподаткування, передусім досліджень окремих форм податків, їхнього взаємозв’язку із розвитком економічного і політичного життя.
Сучасна податкова політика України фактично розроблялась та реалізовувалась без достатнього наукового обґрунтування макро- і мікроекономічних наслідків її запровадження, а тим більше на основі постійних і хронічних змін різних податків і розміру їх ставок, без прогнозування впливу цього процесу на стан ділової активності у бізнесовому середовищі, рівень життя населення. Саме такі чинники не дозволили перетворити податкову систему України в ефективний інструмент економічної політики, а поставили її в один ряд серед причин загострення кризових явищ у соціально-економічній системі. І тому раціональна система непрямого оподаткування повинні стати тим інструментом, за допомогою якого держава стабілізує і покращить економічний і соціальний розвиток.
Отже, метою нашого дослідження є визначення особливостей непрямого оподаткування, а також дослідження його впливу на рівень суспільного добробуту в Україні.
Реалізація мети дослідження передбачає розв’язання наступних завдань:
1) визначення сутності системи оподаткування та її становлення в Україні;
2) характеристика непрямих податків, їх суть та види;
3) вплив непрямого оподаткування на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання;
4) аналіз ефективності використання ПДВ в Україні;
5) оцінка акцизного збору в системі непрямого оподаткування;
6) аналіз митних платежів та наслідки застосування митних пільг в Україні;
7) визначення переваг та розробка шляхів вирішення недоліків непрямого оподаткування.
Об’єктом дослідження є система оподаткування та її вплив на процес ринкової трансформації економіки України.
Предметом визначимо практичне використання непрямих податків як регулюючого чинника рівня суспільного добробуту в Україні.
В процесі нашої роботи ми використовуватимемо такі методи:
статистичний, графічний, аналітичний та дедуктивний.
Джерельною базою для написання роботи є:
1) Закон України «Про систему оподаткування»;
2) Закон України «Про податок на додану вартість»;
3) Закон України «Про єдиний митний тариф»;
4) журнали «Фінанси України», «Актуальні проблеми економіки»;
5) дані Держкомстату України та інша наукова література.