Оподаткування підприємств

60.00 грн

Скачати курсову роботу

ВСТУП

Податкова система будь-якої країни ставить собі за мету: по-перше, акумулювати фінансові ресурси, щоб виконати обов’язки перед суспільством щодо забезпечення соціальних умов життя населення, утримання органів державного управління; по-друге: стимулювати розвиток економіки держави за рахунок розширеного відтворення. Така мета може реалізуватись тоді, коли суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють податкові відрахування і платежі до бюджетів усіх рівнів у потрібному обсязі, а частина нерозподіленого прибутку залишається у їхньому розпорядженні.
Тому, головним методом державного регулювання підприємницької діяльності виступає саме система оподаткування, що використовується як інструмент впливу на стимулювання та обмеження певних видів підприємництва, засіб формування державного бюджету.
У світовій практиці розвитку підприємництва система оподаткування поряд із бюджетним фінансуванням визначених державною політикою пріоритетних напрямків розвитку, чинить найбільший вплив на процентну політику, грошовий обіг та господарську кон’юнктуру в цілому.
Актуальність дослідження впливу системи оподаткування підприємств на фінансові результати його діяльності полягає в тому, що система оподаткування – це продукт закономірного результату економічного розвитку суспільства, об’єктивно необхідна частина її економічної структури, що втілює досить складне утворення законодавчих і нормативних актів, які регулюють взаємовідносини між державою і підприємцем. Ця система перебуває в постійному русі, що знаходить своє відображення в появі нових офіційних документів, які регулюють оподаткування підприємницької діяльності, у змінах і доповненнях до вже діючих законів. Крім того система оподаткування прибутку значно впливає на прийняття багатьох фінансових рішень на підприємстві. Стимулювання розвитку підприємництва – основне завдання прибутку в економіці з ринковими відносинами. Прибуток – це кінцевий фінансовий результат від здійсненої підприємницької діяльності, який є основою усього фінансового потенціалу суб’єкта господарювання. Тільки завдяки одержанню прибутку розвивається підприємство. Фінансовий стан суб’єктів господарювання прямо пропорційно впливає і на стан державних фінансів і на фінансове забезпечення населення, тобто є найвагомішим індикатором фінансово-економічного стану в державі.
Тому наукове дослідження оподаткування підприємств на державному рівні важливе і об’єктивно необхідне.
Отже, метою даної роботи є вдосконалення функціонування системи оподаткування ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій» через оцінку чинної системи оподаткування та шляхом застосування альтернативних шляхів у оподаткуванні.
Відповідно до мети ставиться ряд завдань, а саме:
 розгляд теоретичних аспектів системи оподаткування України;
 аналіз доцільності переходу підприємства на спрощену систему оподаткування;
 оцінка податкового навантаження на об’єкт;
 розгляд закордонного досвіду в оподаткуванні підприємства та перспективних шляхів його розвитку.
Об’єктом даного дослідження є ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій».
Предметом виступає система оподаткування ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій».
Під час написання курсової роботи використовувались такі методи дослідження як статистичний та аналітичний.