Народна демонологія розкриття образу нечистої сили

10.00 грн

Скачати курсову роботу

Зміст:

1. Вступ: двосвітність людського існування або нечисті сили як атрибут людської свідомості…………………………………………………………………………………………… стор. 3
2. До генези походження нечистої сили…………………………………………………… стор. 4
3. Демоністичні вірування давніх слов’ян……………………………………………….. стор. 5
4. Морфологічні дефініції нечистої сили…………………………………………………. стор. 9
5. Етнопсихологічні уявлення про зв’язок із потойбічним……………………… стор. 10
6. Діяльність нечистої сили і побут людини…………………………………………….стор. 11
7. Демоністичний образ чорта у віруваннях…………………………………………… стор. 12
8. Гротескність функціональних можливостей чортів в українських віруваннях …………………………………………………………………………………………………………..стор. 13
9. Бісовщина як хвороба через присутність нечистої сили ……………….. стор. 14
10. Уявлення про бісів у слов’янській міфології ……………………………………….стор. 15
11. Список використаних джерел………………………………………………………………стор. 18

1. Вступ: двосвітність людського існування,
або нечисті сили як атрибут людської свідомості

Горить свіча —
а спробуй відшукай людину
на всю велику Україну,
де навіть під час останнього Страшного суду
покинуть яму змертвихвсталі,
а ці — ще спатимуть — і далі.
В. Стус
Нечиста сила у східних слов’ян – це загальна назва для всіх низьких демонологічних істот і духів, синонімічна таким назвам, як злі духи, біси, дияволи тощо. Народні уявлення про нечисту силу виразно відображають християнський дуалізм божественного і бісівського початку, якому підкорялися і дохристиянські вірування про природні духи. “Фольклорні традиції українців, як і інших слов’ян, зберігає рудименти архаїчних вірувань” [13, 1]. Загальним для всіх персонажів низької міфології є їхня належність до «негативного, «нечистого», «нетутешнього», потойбічного світу» (іноді більш чітко – до пекла, пекельного) і пов’язане з цим протистояння позитивному, тутешньому світові.
В цьому рефераті я спробую дослідити уявлення українського народу, пов’язані із нечистою силою (відьми, упирі тощо), хоча друга частина роботи буде здебільшого присвяченою дослідженню уявлень про бісів та чортів. Я спробую дещо зіставити із європейськими уявленнями про цих представників нечистої сили. І, варто наголосити, що в деяких аспектах ці уявлення відрізняються від українських (слов’янських). Це, власне, і буде становити мету цього реферату.
Новизною в роботі є те, що хоча й українська демонологія (як зазначає О.А.Поріцька), сьогодні є більш-менш добре вивченою, проте в сучасній фольклористичній науці представлено небагато робіт про певних конкретних представників нечистої сили. Здебільшого, працюючи над цим рефератом, я зустрічав роботи, в яких досліджувались уявлення про русалок, мавок. Тож в цій роботі я спробую пояснити витоки уявлень про нечисту силу, розкрити вплив нечистої сили на людей, взаємини між світом людей і світом потойбічним в народних уявленнях.
Реферат виконано з курсу фольклористики і здано на кафедру філології Національного університету “Києво-Могилянська Академія” у 2005 р. Керівник роботи – Шевчук Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України).