Кримінально-практичне значення фізичного і психічного примусу

20.00 грн

Скачати курсову роботу

Кримінально-практичне значення фізичного і психічного примусу
План
Розділ I. Фізичний і психічний примус як обставини, що виключають злочинність діяння.
1.1. Поняття і значення психічного і фізичного примусу.
1.2. Порівняльна характеристика фізичного і психічного примусу.
Розділ II. Особливості кваліфікації злочинів з використанням фізичного і психічного примусу.
2.1. Кваліфікація злочинів з урахуванням застосованого фізичного примусу до потерпілого.
2.2. Кваліфікація злочинів з урахуванням застосованого психічного примусу до потерпілого.

Вступ
На сьогоднішній день Україна перебуває на складному етапі, етапі розвитку. Після постійного перебування під владою то однієї то іншої, вона намагається побудувати демократію (правову державу) і вийти на рівень високо розвинутих держав. Щоб вийти на такий рівень необхідно перш за все розвинути організацію діяльності органів державної влади та вдосконалити законодавство. Після прийняття незалежності Україна почала творити власне законодавство, звісно спочатку не обійшлося без правонаступництва, але згодом почала створювати власні нормативні акти.
Важливою віхою у розвитку кримінального права України було прийняття Кримінального кодексу у 2001 році. Зовнішньополітичний курс на євроінтеграцію на давав можливості використовувати норми Кримінального кодексу 1960 року в сучасному світі. У новий кодекс законодавець ввів багато нових визначень, понять, які необхідно вживати та розуміти у сучасному світі.
Новинкою у сучасному кодексі є введення нових обставин, що виключають злочинність діяння, також таких понять як примус (фізичний та психічний), його значення при кваліфікації злочину, виникнення афекту при дії цілісність фізичного чи психічного стану людини, збіг важких обставин та ін.
Актуальність моєї роботи полягає в тому, що на сьогоднішній день виникають проблеми при тлумаченні деяких понять у кримінальному праві і внаслідок чого постає сумнів щодо правильності застосування того чи іншого покарання. Тому просто необхідним є вивчення поняття фізичного і психічного примусу, умов застосування і врахування при кваліфікації.
Мета роботи – вивчити визначення поняття примусу, його видів, функції, умов застосування.
Для досягнення мети поставлені такі завдання:
• визначити поняття і значення фізичного і психічного примусу;
• порівняти фізичний і психічний примус;
• визначити як кваліфікується злочин з урахуванням фізичного примусу;
• як кваліфікується злочин з урахуванням психічного примусу.
Об’єктом є фізичний та психічний примус.
Предметом виступає організація застосування примусу при кваліфікації злочинів.
Методи:
• структурно-функціональний дав змогу проаналізувати специфіку примусу, значення, функції;
• порівняльноправовий метод дав змогу порівняти визначення понять фізичного і психічного примусу.
Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел.
Перший розділ „Фізичний і психічний примус як обставини, що виключають злочинність діяння” розкриває суть поняття примус, виокремлює його види, порівнює фізичний і психічний примус.
Другий розділ „Особливості кваліфікації злочинів з використанням фізичного і психічного примусу” визначає як кваліфікується злочин з урахуванням примусу як фізичного так і психічного.