Греко-католицька церква на українських землях

60.00 грн

Скачати курсову роботу

Зміст
Вступ.
Розділ 1. Витоки і становлення Греко – католицької церкви.
1.1. Підготовка і проведення Берестейської унії. Два собори……………………………………………………………………………….……..5.
1.2. Полеміка навколо унії. …………………………………………9.
1.3. Проекти “універсальної унії”. …………………………………13.

Розділ 2. Греко – католицька церква у 17 – 21 ст.
2.1. Розвиток Греко – католицької церкви в другій половині 16 – 19 ст….17.
2.2. Діяльність Греко – католицької церкви в період 20 ст. Ліквідація 1946 року. …………………………………………………………………………………..…..23.
2.3. Відновлення та сучасний стан Греко – католицької церкви в Україні. …………………………………………………………………………………………..25.
Висновки. ………………………………………………………………………28.
Список використаних джерел та літератури. …………………………..…….29.

Вступ
Актуальність теми зумовлена необхідністю розгляду життя УГКЦ від початку її заснування до наших днів. УГКЦ маэ помітний вплив на релігійне життя України. Сьогодні у УГКЦ є недмінною складовою релііыйної карти України. Протягом років греко-католицтво було головною релігією західної України тому мало важливим вплив на формування свідомості її жителів. Розгляд питанння історії УГКЦ дозволить краще зрозуміти причини сучасної релігійної ситуації місце греко-католицтва серед інших релігій України і вплив УГКЦ на суспільне житття українського народу. Тому розгляд історії УГКЦ є сьогодні актуальним.
Мета роботи:
Зробити короткий огляд життя Греко-католицької церкви в період з початку її заснування у 1596р. до сьогодення та з’ясувати особливості її розвитку.
Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:
– проаналізувати процес становлення Греко-католицької церкви;
– показати взаємозв’язок суспільно-політичного і церковного життя;
– з’ясувати основні тенденції розвитку Греко-католицької церкви;
– з’ясувати чи вдалося досягти головної мети Берестейської унії;
Для того щоб дослідження було чітко спрямованим необхідно визначити предмет і об’єкт дослідження . Отже, предметом є становлення та розвиток Греко-католицької церкви на українських землях, об’єктом – Греко-католицька церква.
Наукова новизна.
Дана курсова робота дає короткий огляд становлення та розвитку Греко-католицької церкви. Аналізується залежність унії від різних політичних режимів. Вплив унії на населення і духовну культуру суспільства.
Практична значимість роботи.
Матеріали викладені в курсовій роботі можуть бути використані для підготовки до семінарських занять з курсів по історії УГКЦ, а також історії релігії загалом.

Хронологічні рамки роботи.
Нижня межа це 1596р. – дата проведення Берестейського собору в результаті якого створено нову уніатську церкву. Верхня межа дослідження 2006 рік.